Klimatbloggen

mars 10, 2006

”Smältande” östersjöis?

Filed under: Östersjön,Glaciärer/Is,Temperaturer — by Daniel @ 22:54

Jag har skrivit några inlägg om de arktiska och antarktiska isarna och ”larmrapporter” om hur de smälter. Oron kan då smitta av sig på hur Östersjöns isbeläggning påverkas. Den har spelat en stor roll för regionens utveckling, både som hinder (Hansan hade stora problem att transportera varor vid svåra vintrar) och transportväg (exvis. Karl Xs strapats 1658). I en ny artikel av Anders Omstedt och Daniel Hansson (lilla jag alltså) på Geovetarcentrum, Oceanografi, vid Göteborgs universitet utreds bland annat hur olika klimatsituationer skulle påverka östersjöns maximala isutbredning.

Det skall till en början slås fast att vintersäsongstemperaturen mellan 1958 och 2003 var -2 grader. Någon påtaglig värmande trend syns inte till i regionen under vinterhalvåret enligt tillgänglig data. Detta trots att det är vinterhalvåret som är borde vara mest känsligt i ett föränderligt klimat. Men här gäller det också att skilja på regionalt respektive globalt klimat, vilka har helt skiljda egenskaper.

Typisk area, som isen breder ut sig på i Östersjön, är runt 200 000 kvadratkilometer, alltså nästan hälften av östersjöns totala area. Det man skall komma ihåg är att isen aldrig någonsin understigit 55 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar hela bottenviken från Haparanda i norr till norra kvarken. Skulle vintrarna bli kallare i framtiden (inte otroligt om vi skall lita på detta) kommer detta självklart leda till mer och tjockare is på Östersjön. Skulle kylan bli så ”extrem” (inte bokstavligt talat) som i bottenviken kommer Östersjön nästan varje vinter att täckas till 90% av is i normalfall. Att traska mellan Umeå och Vasaa blir alltså vanligare, och svenska armén kanske återigen kan fundera på att gå över Bälten i en överraskningsattack mot Danmark (yeah, right). Istäcket är relativt känsligt om temperaturerna går mot det kalla hållet, men inte alls lika känsligt mot det mildare hållet. Skulle vintrarna bli lika mild som i Kattegat kan vi förvänta oss att cirka hälften av vintrarna blir helt isfria (nu handlar det om isbelagna öppna havsområden, inte om is längs stränderna).

Nu kanske det låter som en stor drastisk effekt om vi går åt ena eller andra hållet (speciellt om vi går mot varmare tider). Så så, ingen fara på taket. Som jag inledde med är vintermedeltemperaturen ungefär -2 grader. För att Östersjön skall bli helt isbelagd (iallafall upp till 95% vilket verkar vara en naturlig övre gräns) måste det bli -6 grader i snittemperatur på vintern, och om vi skall röra oss åt andra hållet och göra Östersjön helt isfri en vinter måste vintertemperaturen uppnå +2 grader. Ett spann på 8 grader och vi befinner oss mitt i det just nu. En ”buffert” på fyra grader alltså att rör sig på, och det krävs mycket för dessa att inträffa.

Så hur kommer Östersjön att utveklas i framtiden? Det kan man bara sia om, men det finns en bra text på oceanklimatgruppens hemsida för den intresserade.

TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: