Klimatbloggen

december 30, 2008

Ny havsblogg

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 21:33

Många är klimatbloggarna nuförtiden. Trots det finns det vissa aspekter som jag anser sällan blir belysta. Därför har jag nu, drygt ett år efter avslutandet av klimatbloggen, börjat småskriva på en nytt projekt, en blogg. Min nya blogg ”Hela Havet Stormar” är helt inriktad på de marina frågorna. Havet är en domän på vår planet som sällan uppmärksammas, trots att det är ett avgörande element för allt annat på jorden. Självklart kommer den nya bloggen också att ta upp klimatfrågor, om än inriktad på havet. Men även andra närliggande ämnen kommer att avhandlas. Och för den som gillar kajak kommer det också finnas ett och annat att glädjas åt. Så välkommen förbi! Till Hela Havet Stormar…

Annonser

december 8, 2007

Epilog

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 10:54

För nästan två år sedan startade jag upp min blogg, Klimatbloggen. På den tiden var klimatfrågorna ett ganska okänt ämne i de breda lagren. I Sverige fanns det ingen blogg som fokuserade på klimatfrågarna och jag såg att en sådan behövdes. Mycket har förändrats sedan dess, och idag står klimatfrågan mycket i fokus och många bloggar kring ämnet har startats. Rent personligt hade jag tyckt det var roligare om fokuset i mediebruset låg på vetenskapen och inte så mycket på policy, politik och andra angränsande områden, samt lite mer allsidig rapportering (inte bara negativa nyheter). Å andra sidan känner jag att bloggen har fyllt ett tomrum som många människor saknar, det vetenskapliga perspektivet, och det är jag väldigt glad över för att ha bidragit till. Jag har fått ett nästan oräkneligt antal mail där läsare tackat mig för att inte fokusera vid ”doom and gloom” som allmänmedia gör utan istället utgått ifrån att förklara hur klimatsystemet fungerar. Det har givetvis känts väldigt glädjande och hedrande att mina texter gjort en skillnad för så många. Det är också ytterst roligt att så många uppskattat att läsa om klimatvetenskapen innan det blir politik av den.

I och med att år 2007 snart är slut samtidigt som jag går in i en intensivare fas med att slutföra min avhandlig väljer jag nu att prioritera andra saker än bloggen. Detta inlägg är därför det sista i sedvanlig ordning på bloggen. På ett eller annat sätt kommer jag säkert finnas kvar, för det finns alltid frågor inom mig som bubblar och som har behov av att skrivas ner. Men hur det kommer göras får jag se. Klimatbloggen har däremot nått sitt slut. Det betyder inte att jag blir onåbar, för det går alltid att följa med i mina framsteg, där man också kan kontakta mig. För bloggens del innbär avslutet att den kommer ligga kvar som ett arkiv. Möjligheten att kommentera stängs dock av, men ni är mer än välkomna att fortsätta höra av er via mail.

Mitt syfte med bloggen har hela tiden varit att skapa ett arkiv för mig själv över mina egna tankar, och hur de utvecklas över tid. En sorts experimentell tidskapsel. Det är väldigt spännande att gå fram och tillbaka i arkiven och läsa vad jag tyckte då och nu i samma fråga. En del håller jag fortfarande med om, en del annat har jag ändrat åsikt om. Så är vetenskapen, och man skall vara benägen att ändra åsikt allt eftersom. Det skall bli intressant att läsa bloggen igen i framtiden och reflektera över hur jag ser på frågorna då. Samtidigt vill jag passa på att tacka för alla kommentarer. Det har varit utvecklande att läsa dem alla och det har oftast gett en bra dialog. Det är viktigt att låta alla komma till tals och inte försöka kväva någon åsikt, även om man inte alltid håller med. Speciellt i vetenskapen där i princip ingenting är varken säkert eller exakt.

Med dessa ord önskar jag er alla en fortsatt trevlig dag och på återseende vart än det blir.

september 13, 2007

Kort paus

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 22:45

Efter en ganska hektisk vecka, med en påföljande tämligen hektisk helg, kommer jag vara till sjöss under nästa vecka. Nya inlägg väntas alltså komma om cirka 10 dagar. Håll ut…

juli 9, 2007

För er där hemma…

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 16:05

Nu bryter jag sommartystnaden en kort sekund för att ge dem där hemma några småhälsningar. Är nu inne på min andra vecka här i Longyearbyen, Svalbard (eller Spetsbergen om man hellre vill), Norge. Måste säga att det är ett häftigt ställe, om än ganska annorlunda än hemma. Trots att alla bär på gevär känner man sig väldigt säker, men det kan bero på att man utan gevär kan råka ut för inte allt för trevliga isbjörnar (vilket jag dock inte sett skymten av ännu) om man beger sig ut från byn. Isbjörnarna är dessutom mer farliga på sommaren då sälarna är svårfångade… och björnarna ger sig inte på renarna, vilka i sin tur inte bryr sig det minsta om människorna (de betar mellan husen). Renarna är snabba och björnarna blir överhettade i sommarvärmen (runt +6 grader), vilket alltså gör det till en mindre lyckad jakt. Har också hunnit med en hel del turer upp på fjällen omkring, försökt balansera på bergskammarna och spatserat över glaciärer. Det lär blir några fler, benen börjar vänja sig nu. Däremot är det svårt att vänja sig med sol dygnet runt.

När man tänker efter är det ganska intressant vilken paradox samhället här uppe är. Turistnäringen är stark och de vill gärna bevara naturen som den är, men samtidigt utvinner de kol i gruvorna (i Longyearbyen finns två gruvor; en för internt bruk och en för export) och eldar på med ett kolkraftverk. Har man dessutom sett den ryska bosättningen, Barentsburg (notera det svarta molnet från deras kolverk), kan man börja undra hur de tänkte. Men jag måste säga att standarden i Longyearbyen är hög, även om det känns som en stor byggplats eftersom markvegetationen är mycket sparsam (mest lite torkat gräs och några blommor och mossor – inga träd eller större buskar) och sten finns i överflöd. Och butiken har ju allt man behöver – även om färskvarorna är en smula dyra (å andra sidan är det tax free på det mesta – vart annars i Norge kan man köpa en Irish Coffe eller gladdrinkar för knappt 50 NOK stycket?). Barentsburg däremot är mindre charmerande med väldigt smutsig omgivning, en hyllningsstaty till Lenin, extremt slitna och nedgångna hus samt en befolkning som inte verkar bry sig om något.

För att prata lite om kursen jag deltar i också. Det är långa.  Aldrig har jag tänkt på att is är såpass komplext. Tänk att kunna ägna två hela, fullspäckade, veckor åt enbart is i ALLA dess former. Det har därmed blivit mycket klimatsnack, vilket självklart är intressant, och det stående svaret på alla frågor hittills har vart ”we don’t know”. Sett ur det perspektivet kanske man är mer förvirrad nu än innan kursen. Självklart har ett av ämnena vart om Arktis isar skall smälta bort helt innan år 2050 eller 2100… eller aldrig. Låt oss säga så här, det finns lika många svar som det finns experter här uppe (det betyder INTE att de är sura på varandra. Istället uppskattar de varandras oenighet och har en mycket konstruktiv dialog utefter det). Och vi har dessutom lärt oss att salt faktiskt inte smälter is. Salt löser upp is. Det var lite av en tankeställare, och alla föreläsare har ändrat sina anteckningar därefter. Helt klart har det vart inspirerande och de sista dagarna kommer att bli minst lika spännande.

Fram tills vi hörs igen i augusti kan ni fundera på hur man upptäcker en ”tipping point”, vilket är mycket populärt att prata om, även här uppe… men finns dessa händelser rent statistiskt med det underlag man ofta har? Och isåfall, relativt till vad? En bra nöt att knäcka.

På återskrivande!

juni 29, 2007

Svalbard och semester

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 19:58

De kommande två veckorna far jag iväg till Svalbard och vid hemkomsten tänkte jag ta lite semester från både jobb och skrivande för att ladda om batterierna. Klimatbloggen kommer därför att ta ett sommaruppehåll från och med nu. Nya inlägg förväntas skrivas någon gång i augusti. Väl mött då!

Trevlig sommar!

juni 27, 2007

Grönlands isar går AMOC?

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 22:56

AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), havscirkulationen som transporterar varmt ytvatten norrut och kallt vatten söderut på djupet i Atlanten och ger oss ett trevligare klimat här uppe på våra nordliga breddgrader, är ett ofta omdiskuterat fenomen (de flesta känner iallafall till den lilla del av det hela som utgör Golfströmmen), även ibland mina inlägg. Hur kommer dess flöde påverkas i framtiden av att Grönlands glaciärer smälter av; får vi en förflyttning av strömmarna söderut, kan den helt stanna av eller händer inget alls? Några forskare spanade lite närmre på frågan och skrev ihop en artikel i Geophysical Research Letters. Till sin hjälp använde de en förenklad kopplad modell.

Modellen når ganska snart en uppvärmning på 3 grader i Grönland, och efter 1000 år har drygt 20% av glaciärerna smält och radiative forcing (förändring i strålningsbalansen) uppgår till 6,5 W/m2. I A2-scenariet (årsmedeltemperaturen på Grönland ligger 12,4 grader över kontrollkörningen samt vegetation i form av gräs och träd finns över hela Grönland, förutom i de centrala delarna, vid slutet av körningen) samt om man fyrdubblar CO2-halten (radiative forcing överstiger 7,5 W/m2) smälter glaciärerna bort inom 3000 år. För att inte få en bortsmältning av Grönlands glaciärer anger den använda modellen att CO2-halten ej bör överstiga 350 ppm, vilket är lägre än den är idag. I det absolut värsta fallet som modellen kör (radiative forcing överstiger 8,5 W/m2) tar det ungefär 2000 år för glaciärerna att smälta undan. Så enligt den modellen är det inte dunderstabila tider som väntar för Grönlands isar.

Förslaget anger alltså en avsmältning på Grönland över en 3000-årsperiod, förutsatt att scenariernas kriterar uppfylls. Räcker volymerna av sötvatten till att störa havscirkulationen? Kort svarat; nej. Volymen smältvatten ökar enligt modellen över de första 1000 åren, för att därefter minska igen. De maximala volymerna som uppnås är strax över 0,1 Sverdrup (1 Sverdrup = 1 000 000 kubikmeter per sekund). Detta får ingen större bäring på volymtransporterna i havet. För det södergående, kalla djupvattnet blir minskningen de första 200 åren cirka 1 Sv (av 14,5 Sv) vilket är utan signifikant påverkan. Från år 200 till år 1000 minskar dock flödet med ytterligare 1 Sv vilket ses som en mindre påverkan (under SRES A2-scenario, med vissa modifikationer). Efter 1000 år tilltar styrkan igen hos AMOC i och med att färskvattenvolymerna från smältande isar på Grönland minskar. Ingen chockerande sammanbrytning av nordliga värmetransporten alltså enligt den studien.

I samband med detta tänkte jag peka på en intressant artikel där författarna intervjuat tolv forskare, som alla sysslat med AMOC på ett eller annat sätt. Det är skoj att veta hur de värderar sannolikheten att AMOC skulle bryta ihop fullständigt, eller förändras i styrka alternativt förflyttas söderut. Svaren varierar är i princip lika skiljda som antalet forskare. Försvagningen i transporten vid en dubblering av CO2-halten uppskattas av de tolv till att ligga mellan 2%-55% medan en fyrdubbling kan ge 10%-90% minskning (vilket är ett större spann än vad modeller ger). Ganska stor spännvidd alltså i båda fallen. De flesta tror dock att AMOC återhämtar sig om CO2-halten fyrdubblas och endast två forskare tror på en permanent kollaps. Antar man istället att den globala temperaturen skulle öka med 6 grader fram till år 2100 tror 8 av 11 forskare att sannolikheten att AMOC kollapsar är skiljd från noll, och fyra tror på en sannolikhet över 50%. Detta skiljer sig från elva modeller, som ingen visar på en kollaps av AMOC. Författaren tror att detta har med forskarnas invägande av modellernas pålitlighet att göra, då flera av de intervjuade hade gett dåliga betyg till modellernas duglighet att lösa upp sub-grid-processer (av naturliga skäl) och att flera processer dessutom var dåligt kända och/eller dåligt parameteriserade. Alla intervjuade trodde också på att en delvis minskning, eller kollaps av AMOC, skulle ge en avkylning i regionen kring Nordatlanten, vilken dock skulle kunna kompenseras i vissa områden av växthusgaser.

juni 18, 2007

Meta om ord och sånt…

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 23:15

På senare tid har jag i olika sammanhang stött på några ord och fraser som är värda att fundera lite över. Ord måste alltid vara definierade och tolkas av åhöraren. Det kan därför hända att samma ord har olika innebörd hos vardera individ. För det mesta är det inga problem, men ibland kan det bli skumma resultat som följd.

Ett ord, som ofta nämns i klimatmodellsammanhang, är robust. Det låter fint och verkar inte vara några problem med. Om något är robust måste det ju vara starkt och bra, förmodligen rätt också. En klimatmodell bör vara robust, så att realistiska ändringar i drivning inte ger allt för stora ivägskenanden från tidigare resultat. Om allt pekar i samma riktning är det i princip robusta resultat. En modell som ger helt olika resultat för ändringar i drivningsfältet kan inte sägas vara robust eftersom den inte ger entydiga svar och inducerar stor osäkerhet. Ordet robust har blivit lite av ett modeord för modellerna. Och visst är det skoj att resultaten blir samma även om drivningsfälten och andra skruvar petas på, men tyvärr ger det lite trygghet för framtiden. Vi vet redan från början att scenarier är svåra att ge, speciellt på den skala som vi oftast behöver (regionalt eller lokalt då vi ofta får en form av omskyffling av globala modellers resultat). Framtiden är alltid nyckfull och vem vet vilka typer av olinjära processer som kan rubba den syn vi idag har. Att använda ordet robust är trots innebörden inte alls en garant för att man har rätt, nej, för om något är robust betyder det bara att allt pekar åt samma håll, även om observationerna inte gör det. Missförstå mig inte, jag säger inte att klimatmodeller har fel, det vore ju liksom som att hacka ner på mig själv (som alla andra modellörer säger jag att ”min” modell är bäst för det den är ägnad för – och den är också robust), och det är en helt annan fråga. Dock, att använda ordet robust som ett argument för att framtidsscenarierna är tillförlitliga är lite väl starkt. För all del, använd gärna ordet, men då i kombination med andra verifikationer, som är starkare och faktiskt säger något om hur bra modellen egentligen är, samt var medveten om att framtiden är svår att jämföra med på grund av brist på data av naturliga skäl.

I övrigt har jag noterat bland många i ämnet att större emfas på osäkerheter i klimatrapporteringen är vad som skulle vara önskvärt för att dialogen utåt mot samhället inte skall uppfattas som om vetenskapen är fastlagd. Den nuvarande ”hetsjakten” på larm och sensation är inte önskvärd ur vetenskaplig synpunkt. För de icke insatta kan rapporteringen kring diverse klimatrapporter verka som om vi vet allt, vilket inte är sant – vetenskapen är inte död. Det är något att ta fasta på. Jag spår fler och mer osäkerhetsdiskussion i framtiden, det är ett robust resultat.

Sist men inte minst ber jag dig att fundera på hur du skulle definiera exempelvis en torka. En sådan enkel sak borde vara självklar definierad, men är det uppenbarligen inte. Tänker man lite på det inser man ganska snart att det faktiskt är ett ganska diffust definierat begrepp. Hur stort område måste drabbas? Hur lite nedebörd får det komma – inget eller bara en viss procent av det normala? Hur lång tid måste det pågå? Det är en robust och saftig frågeställning att fundera kring.

juni 2, 2007

Estlandresa

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 16:27

Imorgon bitti flyger jag till Kuressaare på Saaremaa (Ösel på svenska) i Estland för att delta i 5th Study Conference on BALTEX. Tisdag förmiddag skall jag hålla presentation av mina egna spännande forskningsresultat, så jag får försöka fokusera på det resten av tiden. Avslutar det hela med en dag i Tallinn nästa lördag. Inga inlägg den kommande veckan alltså.

maj 12, 2007

Fältkurs

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 20:07

Så var det åter dags för att åka ut som expeditionsledare på en fältkurs, därefter till Danmark över långhelgen. Förvänta er alltså inga nya inlägg under den kommande veckan.

april 14, 2007

Vienna calling…

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 18:00

Under morgondagen kommer jag att flyga ner till Wien för att delta i EGU General Assembly 2007. Jag kommer där att presentera några posters (abstract #1 & #2) men också lyssna på en uppsjö intressanta föredrag (i mitt personliga program har jag lagt till 120 föredrag exklusive postrar, och då är inget dubbelbokat)… tur nog finns anteckningsbok så det viktigaste kan skrivas ner. Kommer inte att medbringa egen dator varför bloggverksamheten ligger på paus den kommande veckan. Förhoppningsvis kan jag veckan efter kommentera mina generella intryck av konferensen.

Tills dess, glöm inte att du är inbjuden till ett arktisseminarie i Göteborg tisdagen den 17:e april

april 1, 2007

Påskvila

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 16:56

Under den kommande veckan är jag iväg med våra studenter ombord vårt forskningsfartyg för lite undervisning, dessutom är det senare i veckan påsk och jag är bortrest. Inga inlägg postas därför under den kommande veckan. På återseende om drygt en vecka!

Glad påsk!

mars 9, 2007

Namnchocken!

Filed under: Allmänt,Politik/Media — by Daniel @ 12:38

Att Aftonbladet startat en klimatblogg är kanske skoj för dem, men att de kallar den för Klimatbloggen är lite väl att ta i. Varför ge den samma namn som min blogg? Ett snällt mail till redaktionen har fortfarande inte gett några svar.

De kunde kallat den för vad som helst (variationerna är ändlösa), men valde exakt samma namn som jag använt i över ett år redan, vilket orsakar en del förvirring. Lite mer kreativitet kunde de lagt ner på bloggnamnet och åtminstone gjort lite research i form av en enkel googling ifall det fanns en existerande blogg med samma namn. Men som ni vet är det här ni hittar originalet med fokus enbart på klimatvetenskapen. You can’t beat the real thing!

I övrigt kan man fundera på varför Socialdemokratiska Partistyrelsen har registrerat domännamnet klimatbloggen.se.

mars 8, 2007

Dags att sadla om? Bli doktorand!

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 21:52

Intresserad av klimatforskning och nyfiken på att veta hur jorden fungerar som system? Vill du ligga i frontlinjen? Inom den nya plattformen för tellurologi, Tellus, vid Göteborgs Universitet finns det just nu 6 doktorandpositioner att söka inom kemi (första, andra), miljövetenskap, geografi och oceanografi (första, andra). Utöver plattformens positioner finns det också i ytterligare några dagar en position att söka inom maringeologi. Har du ett genuint intresse, tror dig ha vad som krävs och dessutom vill bo i underbara Göteborg – tveka inte att söka!

februari 26, 2007

Ketchup?

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 20:02

Av någon anledning tenderar saker att klumpa ihop sig ordentligt och inträffa samtidigt. Idag fick jag klartecken att jag får två postrar vid European Geosciences Union General Assembly i Wien, Österrike, i April – den ena om modellering av Östersjöns klimat under de senaste 500 åren och den andra om flodtillförsel (och nederbörd) i regionen under samma tidsperiod (se också min kollegas rekonstruktion av maximala isutbredning från år 1500 till 1719). Och så fick man reda på att man blivit antagen till en sommarskola om is på Svalbard i juli – de två första veckorna. Blir en kort semester iår med andra ord.

Och imorgon, väääldigt tidigt, drar jag till Stockholm över dagen för ett seminarie om klimat och historia. Det är grejer det.

februari 1, 2007

Håll i hatten gubbar (och gummor)!

Filed under: Allmänt,Politik/Media,Samhälle — by Daniel @ 8:13

Imorgon fredag släpps IPCCs fjärde rapport från Working Group 1 – The Physical Basis on Climate Change. Det som släpps imorgon för nedladdning är inte själva vetenskapliga rapporten, utan snarare den extremt förkortade Summary for Policymakers (SPM). Förmodligen kommer vi att höra ganska mycket om den eftersom det är denna som beslutsfattare och media orkar läsa igenom. Själv kommer jag vara bortrest under helgen, så förvänta dig inte att jag skriver några rader. Den riktiga stora tjocka vetenskapliga rapporten släpps online först i maj.

Från Working Group 1:

The Working Group I report will be subject to final approval and acceptance at the 10th Working Group I Session to be held in Paris from January 29 to February 1, 2007.

It is expected that the approved text of the Summary for Policymakers will be released at a press conference in Paris on February 2, 2007, and that it will also be available on this web site from that date.

Prior to its final approval on February 2, the content of the report is embargoed in order to allow the final stages of review and revision to be carried out in a balanced way. Speculation as to the content of the report has been inaccurate and unhelpful. All those interested in this new assessment of climate science are asked to accept the need to wait for the report to be completed according to normal IPCC procedures.

The full Working Group I report will be available online from May 2007. It will also be published by Cambridge University Press and is expected to be available in book form by late June 2007.

Rapporterna kommer finnas tillgängliga via IPCCs hemsida.

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.