Klimatbloggen

Växthuseffekten?

I klimatsammanhang gäller det att hålla tungan rätt i mun. Ordet växthuseffekten missbrukas väldigt ofta. Växthuseffekten i sig är inget som människan har skapat utan är något helt naturlig på jorden. Med hjälp av naturligt förekommande växthusgaser (koldioxid, vattenånga, metan, kväveoxider, ozon med flera) förhindras en del av solens strålning att studsa tillbaka ut i rymden igen. På så sätt behålls värmen kvar i atmosfären och ger energi till väder och klimat. Denna mekanism gör att jorden överhuvudtaget är beboelig. Utan växthuseffekten skulle den globala temperaturen på vårt klot vara någonstans neråt -18 grader. Tack vare växthuseffekten är temperaturen istället cirka +15 grader.

Det finns ett ”problem” och det stavas m-ä-n-s-k-l-i-g-h-e-t-e-n. I och med att vi har industrialiserat vårt samhälle har vi börjat släppa ut mer och mer växthusgaser. På så sätt hjälper vi till att förstärka växthuseffekten, på gott och ont. Sedan 1958 har koldioxidhalterna i atmosfären mäts vid Mauna Loa, Hawaii, och data visar tydligt på en ökning av koldioxidhalten på 65 ppm (miljontedelar) sedan mätningarna påbörjades. Klart är att vi påverkar klimatet, men forskarvärlden har inte enas om hur stor denna påverkan är. IPCC (2001) fastslog dock att mänskliga utsläpp av växthusgaser troligen är den största dominerande faktorn (90% säkerhet).

Annonser

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: