Klimatbloggen

november 28, 2007

Hela Europa stormar

Filed under: Atmosfären,Klimatdata — by Daniel @ 19:24

Under årets gång, oftast under den kallare halvdelen, blir vi då och då besökta av stormar. Ibland passerar de utan större problem, ibland ställer de till ordentlig oreda. I och med att klimatfrågan lyfts upp har jag märkt att många felaktigt går omkring och tror att stormarna blivit allt fler och starkare. Från SMHI får vi reda på att så inte är fallet, utan att vinden hållt sig ganska konstant över tid, med vissa kortare utslag. I BACC-rapporten kan man heller inte se några tydliga tendenser för framtiden. Ökade ekonomiska förluster är också svårt att härleda till någon uppgång av styrka och antal, då det ofta är så att vi inte exploaterar på ett särskilt smart sätt.

I en ny artikel i ett kommande nummer av Climate Dynamics utreds stormigheten i Europa i lite mer detalj. Tre områden med långa lufttrycksserier (1880 och framåt) undersöks; Centraleuropa [Wien – Prag – Kremsmünster], Nordeuropa [Stockholm – Oksöy – Lund] och Nordvästeuropa [Bergen – Torshavn – Aberdeen]. Författarna finner att vindstyrkan i Europa generellt var starkare runt sekelskiftet 1899/1900 för att därefter minska. Från 1960-talet och framåt ökar vindarna igen i norra och nordvästra Europa till sekelskiftsnivåerna, för att i mitten av 1990-talet återigen falla till normala nivåer, vilket råder nu. I Centraleuropa uppnås inte de höga nivåerna igen, utan varierar istället mycket och är ur fas med norra och nordvästra Europa.

En mekanism, som undersöktes och som möjligen skulle kunna ligga bakom variationer i stormighet, är NAO. Relation är ganska svag för norra och nordvästra Europas del, och ännu svagare (med omvänt tecken) i Centraleuropa. Det är därför inte troligt att NAO skulle vara någon form av drivande faktor i stormighet över de tidsskalor som beaktas. Om det nu skulle finnas något samband, om än mycket svagt, varierar det från område till område samt över tid.

Så, för att sammanfatta kan det konstateras att stormarna inte blivit stormigare på senare tid. Stormigheten har genomgått stora förändringar över det senaste århundradet, och ökade kraftigt (till liknande nivåer som rådde i slutet av 1800- och början av 1900-talet) fram till mitten av 1990-talet. Därefter har stormigheten återgått till normala eller lugna förhållanden.

Annonser
TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: