Klimatbloggen

mars 7, 2006

Framtidens vintrar blir kalla

Filed under: Modeller,Prognoser,Temperaturer — by Daniel @ 22:25

Via DMI blir jag påmind om en i Geophysical Research Letters publicerad artikel från ett team bestående av tyska, norska och danska forskare. De har kört den kopplade globala cirkulationsmodellen ECHO-G och undersökt hur förändrat albedo vid polerna påverkar säsongerna, speciellt temperatur och vind, på våra breddgrader.

Den mest etablerade teorin hittills bland klimatologer har vart att ökade temperaturer obetingat kommer ge varmare vintrar. Nu verkar det som detta är fel. Istället kommer vi få kallare och mindre blåsiga vintrar. Orsaken skulle kunna bero på att den nordatlantiska oscillationen (NAO) ställer in sig i ett mer negativt läge, vilket ger mindre nederbörd, mindre vind samt lägre temperaturer i nordeuropa. På sätt och vis skulle man kunna säga att detta är en feedbackmekanism som är självreglerande så till vida att störningar i ett visst område ger en ”omkalibrering” av det storskaliga cirkulationsfältet, vilket kompenserar störningen helt eller delvis. Kallare vintrar är alltså att vänta.

Nu skall man dock inte glömma att NAO än så länge är ett dåligt förstått fenomen. Man vet att fenomenet uppkommer på grund av tryckskillnader mellan Azorerna och Island, däremot vet man inte hur man skall göra tillförlitliga prognoser för kommande oscillationer. Så sent som i höstas gick vädertjänsterna i Europa ut med sina prognoser av NAO för vintern 2006. Det varnades för en extremt kall vinter i speciellt nordeuropa, kanske såpass kall som 1963. Nu blev inte vintern ovanligt kall. För oss i Sverige var december mild medan januari och februari var normala. Värt att tänka på är att ett långvarigt snötäcke inte är synonymt med en kall vinter.

Annonser
TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: