Klimatbloggen

december 4, 2007

Lästips – Onormalt normalt novemberväder i Göteborg

Filed under: Lästips,Väder — by Daniel @ 18:51

SMHI har publicerat en liten text som är kul att läsa. Det pratas ju alltid om att vädret avviker si och så mycket från normalen, men vad inte många tänker på är att det är ännu mer onormalt att månadsvädret faktiskt är  helt strikt normalt. För Göteborgs del har det inte hänt tidigare, förren november i år.

Annonser

oktober 31, 2007

Lästips – Vindar i Arktis och Atlanten

Filed under: Arktis/Antarktis,Havet,Lästips,Oceancirkulation — by Daniel @ 22:25

I senaste Nature kan vi i en (kort) insändare läsa en viktig punkt angående att inte bara fokusera på ökade temperaturer när vi diskuterar minskande is i Arktis. Vindar är en minst lika viktig komponent, men dessvärre mindre diskuterad i medierapporteringen.

Changing wind patterns are an important influence on the distribution of sea ice. Throughout summer 2007, exceptional pressure and wind patterns persisted over the Arctic Ocean. The observed migration of ice cover, from the Siberian and Beaufort seas northwards and eastwards into the Arctic Basin, was in line with the expected response to the anomalous winds. These Arctic wind anomalies were part of a global-scale pattern of highly unusual circulation this summer, the causes of which are as yet unclear.

Och för den mer teknikintresserade föreslår jag att läsa senaste artikeln från Oceanus angående de utplacerade riggarna i Atlanten, som mäter förändringar i flödet. Varför skall man mäta strömmarna utanför USAs östkust och what’s in it for me?

augusti 12, 2007

Lästips – 500 år av färskvattentillförsel till Östersjön

Filed under: Östersjön,Lästips,Rekonstruktioner — by Daniel @ 11:42

I ett stycke arbete, som jag och mina kollegor har gjort, har vi försökt att rekonstruera färskvattentillförseln till Östersjön över de senaste 500 åren. Färskvattentillförseln är en indikator på integrerad nederbörd i området, och nederbörd är kanske viktigare än temperatur att studera när det gäller klimatförändringar. Östersjön är som bekant ett innanhav med bräckt vatten. Förändringar i vattenbalansen kan medföra stora förändringar i salthalt, och därmed ekosystem. Det sker dock inte momentant. Tidsskalan för förändringar i Östersjöns vattenbalans är 33 år enligt Omstedt & Hansson (2006). Vi vet sedan tidigare att den salthaltsvariationen i Östersjön är cirka 1 över 30 år (medelsalthalten i Östersjön är 7). Över de senaste 500 åren har ingen större förändring skett på årlig skala i färskvattentillförseln till Östersjön, vilket ger viss tydan på att nederbördsmönstret förmodligen inte förändrats särskilt mycket under denna tid.

The statistical analysis revealed that there is large interannual and interdecadal variability in the annual river runoff to the Baltic Sea. However, no statistically significant trend was observed over the last half millennium, which implies no significant change in precipitation in the Baltic Sea catchment area. Changes may have occurred on an interseasonal time scale but have not been investigated in detail at this point.

De första preliminära resultaten från denna studie går att läsa om i augustinumret av GEWEX Newsletter (GEWEX är en del av WCRP). Arbetet går nu vidare att analysera data i mer detalj, vilket förhoppningsvis kommer ge svar på många av våra frågor (men med absolut största säkerhet [>99%] ge upphov till ännu fler funderingar).

augusti 9, 2007

Lästips – Intervju i Göteborgs Fria Tidning

Filed under: Östersjön,Lästips,Politik/Media,Regionalt — by Daniel @ 10:24

Strax innan jag for till Svalbard blev jag intervjuad för Göteborgs Fria Tidning. Intervjun gick i tryck i mitten av juli, men finns också att läsa på tidningens hemsida. Som vanligt är det ju platsbrist i tidningar, och hela intervjun (som var många gånger större än i tidningen – tack Charlotte för de mycket roliga och givande timmarna!) har fått kortats ned, vilket gjorde att fördjupning i många frågor fick stryka på foten.

augusti 7, 2007

Lästips – Semesterslut och badankor…

Filed under: Havet,Lästips,Oceancirkulation,Politik/Media — by Daniel @ 19:36

Semestern är över och det är dags att gå igenom sommarens publikationer. Tänkte därför mjukstarta ”höstterminen” med ett litet lästips, som har några år på nacken och skrivits om otaliga gånger i såväl svensk som internationell press.

Badankor kan vara ett mycket pedagogiskt instrument när det gäller att lära känna världshavens strömmar. Släpper man ut tillräckligt många på en plats får man också över tid en fin illustration över hur haven hänger ihop, att de inte är separerade ”pölar”. Det är vad som skedde 1992 när ett containerfartyg förliste under en storm i Stilla  havet. Cirka 30 000 badankor släpptes då lös och har sedan dess drivit omkring och även fastnat i Arktis is och exporterats in till Atlanten. Läs mer om det hos Curtis Ebbesmeyers hemsida, AGU (1994), Times Online (2007) Ekstra Bladet (2007),  USA Today (2003), Wiki eller Aftonbladet (2003).

Liknande experiment, fast i mindre skala och med vatten eller kemikalier som tracer, användes (och används fortfarande) flitigt inom oceanografin för att kartlägga strömförhållanden och andra egenskaper av vattnet i exempelvis fjordar.

april 13, 2007

Lästips – Troligen ett varmare hav

IPPC är en välkänd organisation för de flesta. Den motsvarande organisationen, som kartlagt litteraturen och var vetenskapen står idag rörande klimatförändringar i Östersjöregionen, BACC, är destu mindre känd. Något konstigt kanske eftersom det klimat vi har i vår region borde vara av stort intresse för oss att känna till hur det förändras, förändrats och kan förändras. I senaste Kemivärlden finns det en artikel i vilken min handledare, Anders Omstedt, intervjuas om projektet som i sommar kommer ut med en sammanställning i bokform. Artikeln finns att läsa som pdf här:

BACC har sammanställt och värderat tillgängliga data om historiska, nuvarande och förväntade klimatförändringar. Genom att använda mätdata tillbaka till cirka 1800 har man sett att den uppvärmning som skett de senaste hundra åren är drygt 0,7 °C. Observationer som kortare issäsong och minskad istjocklek på sjöar och floder är statistiskt signifikanta men ligger ändå inte utanför vad man kan förvänta inom den naturliga variationen. Lägger man däremot in dessa data i regionala klimatscenarier för hundra år framåt slår ökningen igenom och ger en tydlig temperaturstegring på 3 – 4 °C.

För som vill veta mer om BACC kan man klicka sig vidare till deras hemsida.

mars 28, 2007

TV-tips – Brist på syre i fjordar

Filed under: Atmosfären,Havet,Lästips,Regionalt — by Daniel @ 11:16

Ni missar väl inte Vetenskapslandet ikväll i Kunskapskanalen? Där intervjuas min kollega Carina Erlandsson angående sin artikel om varför det blir syrebrist i svenska fjordar (speciellt Gullmarsfjorden).

Vattnet rör sig med hjälp av vindens rörelse, och röra sig måste det eftersom syrefattigt vatten måste bytas ut mot syrerikt. I Gullmarsfjorden byts vattnet bara ut en gång om året. Och det här påverkar djurlivet i området. Carina Erlandsson, forskare i geovetenskap, har undersökt hur syresättningen i fjordar fungerar.

Inslaget går också att se via webben.

mars 21, 2007

Lästips – Sand och syreisotoper identifierar orkaner

Filed under: Atmosfären,Klimatdata,Lästips,Rekonstruktioner — by Daniel @ 22:23

Ett pressmeddelande från Lousiana State University fångade min uppmärksamhet i veckan. Några forskare har rekonstruerat orkanfrekvensen för de senaste knappt 4000 åren. Artikeln publicerades i American Scientist härom veckan. Då orkaner passerar in över land blåser sand upp och deponeras i sjöar. Detta sedimentarkiv kan sedan avläsas och ge en indikation på hur orkanstyrkorna varierat. För varje givet år är risken 0,3% att en orkan i de kraftigaste kategorierna (alltså 4 och 5) gör landfall på den amerikanska kusten (gulfkusten). Katrina var inte en av dessa, den orkanen var ”endast” kategori 3 vid landfall. Det är intressant att läsa om nya metoder att kartlägga den historiska variabiliteten.

Det får mig också att tänka på en annan och lite äldre artikel om rekonstruktioner av orkanvariabilitet i Proceedings of the National Academy of Sciences. Där presenterades en rekonstruktion för de senaste 220 åren baserat på syreisotoper i träd.

Fascinerande vad mycket intressant proxydata man kan plocka fram med hjälp av olika metoder.

mars 12, 2007

Lästips – Från Arktis till stendöda koraller

Filed under: Arktis/Antarktis,Klimatdata,Lästips — by Daniel @ 13:23

Medan jag väntar på att min feber skall lägga sig får ni nöja er med vidarelänkning till två läsvärda texter.

SR: Omfattande klimatforskning i Arktis

WHOI/Oceanus: Dead corals do tell tales

februari 25, 2007

Lästips – Why the west wind wobbles

Filed under: Lästips — by Daniel @ 15:34

I början av månaden kom en mycket intressant och högst relevant artikel i Oceanus om vad som gör att västvindarna far fram och tillbaka över latituderna, och därmed bland annat påverkar vårt vinterklimat. Frågan man ställer sig är om dessa fluktuationer är rent slumpmässiga eller om de går att förutspå. Läsning rekommenderas.

januari 28, 2007

Lästips – Da svenskerne gik over isen til Danmark

Filed under: Östersjön,Historia,Lästips,Regionalt — by Daniel @ 19:58

Jag har idag en krönika i den danska tidningen Berlingske Tidende. Mycket läsnöje!

januari 17, 2007

Lästips – Väderkaos behöver inte vara "onaturligt"

Filed under: Lästips,Politik/Media — by Daniel @ 19:31

På dagens GP Debatt skriver Lennart Bengtsson ett klart läsvärt inlägg. Han tar upp medias jakt på att sensationalisera väderhändelser (exempelvis de senaste stormarna), vilket får konsekvenser för bland annat forskare. Han ger också en känga åt såväl oljebolag (and affiliates) som Greenpeace och kända tv-personligheter. Förhoppningsvis kanske media snart börjar lyssna. Läs gärna.

december 4, 2006

Lästips – Vintrigt värre med Joe D’Aleo

Filed under: Lästips — by Daniel @ 18:49

Climate Science har idag ett intressant och helt klart läsvärt gästinlägg om varför det helt plötsligt faller mer snö i framförallt Nordamerika. Lite vinterassocierat helt enkelt och lite uppiggande efter detta.  Och som jag skrivit tidigare (se längst ner) verkar vintern gå mot det mildare hållet iår, vilket ändock kan bjuda på en del snö om vi har tur (förenklat: milt -> varmare hav -> högre luftfuktighet -> mer snöfall vid kyla, speciellt under de normalt kallaste månaderna januari och februari).

Uppdatering 5/12: Brittiska MetOffice har återigen uppdaterat sin vinterprognos. För Sveriges del har det nu blivit en 50/50 chans för kallare eller mildare vinter än normalt bortsett från de sydöstra delarna där det är lite större risk för mildare än normalt. Med tanke på att en El Niño växer sig starkare kan man lägga följande osäkerhetsvarning med i sammanvägningen:

Moderate strength El Niño conditions are expected to continue through the winter and have in the past often been accompanied by colder-than-normal winter spells in northern Europe, particularly in the Scandinavian region. However, this effect does not materialise in all cases, and thus the uncertainty surrounding the influence of El Niño remains key to the forecast and will continue to be monitored.

november 10, 2006

Helgläsning om koraller

Filed under: Ekologi,Klimatdata,Lästips,Rekonstruktioner — by Daniel @ 8:05

Woods Hole Oceanographic Institution, en av de världsledande marina forskningscentra, har en bra hemsida med mycket information rörande det mesta inom marin forskning. Deras tidning Oceanus har ofta intressanta artiklar och har under senare publicerat artiklar rörande djuphavskoraller (alltså inte dem vi vanligtvis tänker på). Den första artikeln, The Coral-Climate Connection, behandlar koraller ur ett proxydataperspektiv vilket är ytterligare framsteg för exempelvis temperaturrekonstruktioner och förståelsen av variabilitet. Den andra artikeln, What Other Tales Can Coral Skeletons Tell?, är mer inriktad på korallers evolution – också det ett fascinerande ämne. Läsning av båda artiklarna rekommenderas.

oktober 17, 2006

Allt Om Vetenskap

Filed under: Lästips,Politik/Media — by Daniel @ 18:30

Senaste numret av Allt Om Vetenskap utkom idag. Där i finns en artikel om vetenskapliga bloggar och jag är en av de intervjuade. Ut och köp och läs om du är intresserad.

Nästa sida »

Blogga med WordPress.com.