Klimatbloggen

september 23, 2007

Det glömda tonfisket

Filed under: Östersjön,Ekologi,Havet,Historia,Regionalt,Temperaturer — by Daniel @ 19:52

Att sillen haft blomstrande perioder, som vart enormt viktiga för västkusten (min hemkommun Lysekil är delvis ett resultat av sillperioden under 1700-talets andra hälft, även om bebyggelse fanns där redan under 1500-talets sillperiod), är väl känt för de flesta. Men hur är det med andra fiskeperioder? Torskfisket har ju vart betydande under lång tid, även om det numera är ganska begränsat på grund av upptagskvoter. Det finns ytterligare en fiskperiod, som blomstrade för endast 50 år sedan, men som idag nästan är bortglömd av gemene man; tonfisket under slutet av 1800-talet fram till 1960-talet. Vad som skedde med tonfisken under den här perioden har vart relativt ovisst under lång tid, eftersom några sammanställningar av tillgängliga fiskelandningar inte har gjorts. Varför tonfisken helt plötsligt försvann från Västerhavet och Öresund under 1960-talet har förhöjts i dunkel. Var det temperaturförändringar, naturliga variationer i fiskebeståndet, utfiskning eller något helt annat? Dessa frågor har nu några danska fiskeriforskare nu försökt kartlägg i en ny artikel i Fisheries Research.

Tonfisken dök upp i vårt närhav under sommaren, typiskt juni eller juli, och försvann igen under hösten. Under sin närvaro i Kattegat och Öresund åt den sig mätt på sill och makrill. Till en början var yrkesfiskarna inte jätteintresserade av att fånga tonfisken eftersom de bland annat inte visste hur de skulle bära sig åt eller hade rätt utrustning (trålning fungerar inte värst bra –  fällor eller spö fungerade bäst). De gånger de lyckades skapade det däremot relativt stor uppståndelse i fiskelägren. Successivt lärde sig yrkesfiskarna hur de skulle tackla tonfisken, och började fånga den i allt större omfång. Först under 1930-talet öppnades tonfiskfabriker i Danmark. 

Anteckningar om fångsternas storlek finns under lång tid tillbaka, men de gör dessvärre inte rättvisa vad gäller varken mängden fångad tonfisk, precis som med all annan fisk, eller den potentiella biomassan i havet. Allt som fångas rapporteras inte in till de berörda myndigheterna i respektive land, vissa gånger bokförs fisken som en annan art än tonfisk och förändringar i ansträngning från yrkesfiskarna avspeglar inte antalet tonfiskar under respektive år. De tillgängliga data är alltså till största sannolikhet underskattade och inte en enkel avspegling av den egentliga mängden tonfisk i Västerhavet. De slutsatser som går att dra av tillgänglia bokföringar är alltså (1) huruvida tonfisken var tillgänglig under det aktuella året, (2) att antalet fiskar i havet vida överstiger det inrapporterade uppfiskade antalet och att (3) data som pekar på inga uppfiskade tonfiskar inte är enstydigt med att tonfiskar inte fanns i Västerhavet under berörda tidsramen. Som mest fångade Sverige, Danmark och Norge cirka 1000 ton tonfisk vardera per år under 1940-talet i Öresund, Kattegat, Skagerak och Nordsjön.

Att tonfisken förekom under sommarhalvåret, främst juni till oktober, i våra hav indikerar att den förmodligen var något temperaturkänslig. Det faller sig därför naturligt att undersöka om förändringar i vattentemperaturen på något sätt påverkat fiskbeståndets utbredning. Fanns det lika mycket tonfisk oavsett om det var varma eller kalla år? Baserat på mätningar av temperatur från Nordsjön och Norska havet i jämförelse med första och sista dag med tonfisksobservationer samt antalet dagar per år fiskarna kunde beskådas finner man omgående att temperatur inte verkar ha någon större betydelse för tonfiskens mängd eller dess försvinnande under 1960/1970-talen.

Vad var det då som ledde till att tonfisken försvann? Vi vet inte riktigt om det var av naturliga orsaker (planktonstruktursförändringar, Nordatlantiska oscillationen, lufttrycksförändringar etc) eller om överfiskning skulle kunna ha något med det att göra. Det ger fog för att studera ubredningsmönstren ur andra perspektiv också eftersom det kan ge bäring på hur vi skall förvalta de fiskebestånd vi har i våra hav inför framtiden. Vad vi kan säga är att temperaturförändringar under denna period förmodligen hade mycket lite med saken att göra. Med andra ord, tonfisk i våra närhav är inte en bra temperaturindikator.

6 kommentarer

 1. Jag hade ingen aning om tonfiske här. Det är precis som du säger. Sill och torskfiske har jag läst och hört mycket om men aldrig om tonfisk. Inget jag fått lära mig i skolan. Det är jättekul ämne du tog upp och väldigt lärorikt. Lär mig alltid något nytt av dig. Tack för en bra blogg!

  Kommentar av Jonas Larsson — september 23, 2007 @ 21:56

 2. Lokal utfiskning är inte troligt då tonfisken vandrar över enorma avstånd samt att fiskekapaciteten på den tiden knappast räckt till att utrota tonfisken… Decimering av bestånden på ursprungsplatsen alternativt ändrade vandringsmönster är den troliga förklaringen…

  Kommentar av PaRaDoX — september 24, 2007 @ 0:46

 3. Det verkar inte som om beståndet förändrades särskilt mycket ute i Atlanten (där den förmodas komma ifrån), även om det är svårt att säga eftersom tillförlitliga uppgifter från det fisket är ytterst begränsat. Så visst är vandringsmönstret en trolig förklaring, men det i sig beror på en eller flera faktorer som är okända. Det gick väldigt snabbt tills dess att arten försvann. Det förekommer däremot fortfarande tonfisk i Västerhavet även om de är extremt ovanliga.

  Kommentar av Daniel — september 24, 2007 @ 7:58

 4. Parantes. En skröna jag hörde som ung var att tonfisken kom hit under första och andra världskrigen. Enligt berättaren så var tonfiskar asätare och gillade tillgången på människoköttet från förlista skepp och krigsfartyg.

  Egentligen mest intressant ur klintberg-perspektiv men jag kunde inte låta bli att flika in den. Den blir som en extra-allt-variant på hur de eventuellt kan bli när man glömmer bort att ha solida fakta.

  PS. Jag funderar på att flytta min blogg till wordpress. Är du nöjd med dom?. DS.

  Kommentar av Bo Danerius — september 24, 2007 @ 11:14

 5. Bo: Har hört samma skröna som barn, men om makrill. Får säga att jag är nöjd med wordpress, ja.

  Kommentar av Daniel — september 24, 2007 @ 12:19

 6. Du börjar jag flytta till wordpress då. Tack för en väldigt intressant och lärorik blogg förresten. /Bo

  Kommentar av Bo Danerius — september 24, 2007 @ 18:15


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: