Klimatbloggen

augusti 28, 2007

Snabbt om stormar

Både TV4 och E24 har idag rapporterat om Swiss Res bedömning om höjda premier i försäkringar som ett led i fler våldsamma vinterstormar i framtiden. Bilden man får är ganska dyster för framtiden. Men, var står vi med dagens kunskap? Återigen skall vi ta upp BACC-rapporten och vad de kommer fram till (såg att en kommentator redan uppmärksammat den på E24). Först och främst finns det ingen långtgående trend i stormigheten i vår region över de senaste århundradet, även om en viss tendens finns för smått ökad vind på vissa håll sedan 1980-talet. Dock ger det ingen enhetlig bild över området. SMHI har också en liten sammanfattning av vinddata från Sverige från 1881 och framåt. För framtiden är det lite mer troligt än inte att vindstyrkorna kan komma att öka, även om osäkerheten i det är mycket stort på grund av starkt olika modellresultat. Slutsatsen därifrån är alltså att det inte finns någon klar signal för den framtida vindsituationen i Östersjöregionen. Det är vad vi vet idag.

Annonser

2 kommentarer

  1. Även om jag inte vet ngt om de bakomliggande orsakerna till Swiss Re:s premiehöjningar, så är det förståeligt. Som bilägare i Stockholm kommer jag att få betala högre premier då risken för att ngt händer med bilen är större. Detsamma borde gälla de som bygger hus vid stranden, trots att man vet att det kommer att svämma över då och då. I mångt och mycket så töjs gränserna gällande hur nära vattnet man bygger – och det inte bara i Bangladesh….

    Kommentar av Gabriel — augusti 30, 2007 @ 15:55

  2. Jepp, vilket alltså förmodligen i större grad har med andra effekter än direkta klimatförändringar att göra, i vart fall rörande stormar.

    Kommentar av Daniel — augusti 30, 2007 @ 16:34


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: