Klimatbloggen

augusti 20, 2007

Det var på tiden…

Filed under: Havet,Oceancirkulation,Politik/Media — by Daniel @ 19:21

Ibland känns det skoj att vara alert och snappa upp nyheter långt innan mainstreammedia gör det, men att det skulle ta dem 4 månader trodde jag inte. Kanske har de vart så upptagna av jordgubbsdramat istället (del 1, del 2, del 3).

Så vad är det då som jag uppmärksammade redan i april? Jo, helt enkelt det lilla faktum att det inte verkar vara någon fnurr på tråden för ”Golfströmmens” välbefinnande, vilket vi fick klara besked om på EGU-konferensen i Wien (och som dessutom avhandlades för över ett år sedan i en annan notis). Det hela kokar ner till två nypublicerade artiklar (#1, #2) i Science om variationer i atlantens strömsystem längs 26,5N och ett nytt system av bojar i Atlanten. Använder vi data endast från det nya bojsystemet lär det ta minst ett halvsekel innan vi överhuvudtaget kan urskilja fakta från fiktion (alltså variabilitet kontra havererande/förändrade strömmar), såvida vi inte kombinerar det med mätexpeditioner till havs varenda år. Isåfall bör det ta i storleksordningen 20-40 år. Kanske lär sig media till nästa gång att inte dra för snabba slutsatser över bättre data, men det tror jag knappast de gör.

Läs det ”senaste” hos DN och SR. Eller, så kan du alltid komma hit först och få det senaste ännu snabbare. ;)

7 kommentarer

 1. Fast pessimisten kan förstås alltid hävda att de snabba variationer som man observerar nu är bevis för att ”Golfströmmen” håller på att kollapsa. (Jag har absolut ingen aning om hur plausibel en sådan hypotes är, men med lite lagom fina ord kan man få den att låta väldigt fin).

  Kommentar av Thomas Palm — augusti 20, 2007 @ 19:52

 2. Jo, men då gör man ett kardinalfel och är i min mening inte särskilt vetenskaplig (vilket också föranlett en hel del av min kritik mot medias rapportering) [och ärligt talat är livet för kort för att ha en pessimistisk syn ;)]. Och snabba variationer i sig är inte på några sätt bevis för någon kollaps, speciellt inte när datamängdens upplösning ökats radikalt.

  Kommentar av Daniel — augusti 20, 2007 @ 20:40

 3. Det är inget kardinalfel eller ovetenskapligt att komma med hypoteser, ovetenskapligt blir det först om man utan tillräckliga bevis hävdar att något är fastslaget, något du kan notera att jag inte gjorde. Jag bara slängde ur mig en ren gissning, baserat på hur en del andra strömningsfenomen agerar. Det är något som är värt att fundera på för att se om det går att avfärda på vetenskapligt sätt.

  De här fluktuationerna som så vitt jag förstått var betydligt större än väntat gör det visserligen svårt att med säkerhet fastställa en nedåtgående trend, men på motsvarande sätt gör de det också omöjligt att visa att en sådan inte pågår. För den som är optimist, som du tycks vara, kanske frånvaron av bevis är lugnande, men det är inget mer vetenskapligt med att vara optimist än pessimist. Hur man reagerar på brist på kunskap i en fråga av betydelse för samhället handlar om politik, inte vetenskap.

  Kommentar av Thomas Palm — augusti 22, 2007 @ 7:44

 4. Nej, att komma med hypoteser är det inte. Men att ställa en sådan hypotes endast utifrån att vi fått bättre mätningar, där enda slutsatsen är att de är mer detaljerade än tidigare, är inte säkrad på vetenskapliga grunder. Jag försöker varken vara optimist eller pessimist när jag handskas med data. Istället försöker jag ta dem för vad de är och se vart de leder mig. Min reaktion på brist av kunskap är att med nyfikenhet och tålamod försöka fylla kunskapsluckan.

  Kommentar av Daniel — augusti 22, 2007 @ 10:44

 5. Onödigt vara fullständig pessimist gällande golfströmmen eller växthuseffekten. Själv bor jag på en ö i Östersjön och är beroende av havets vattenkvalite. På tal om hypoteser och vetenskapligt bevisade fakta. När jag ser ner i skärgårdens vatten och konstaterar förändringarna under de senaste årtiondena känns det som konstaterade fakta. Vilken mångfalld av olika ideer gällande Ösersjöns vatten finns inte i massmedierna i dag? Många olika viljor finns. I går grubblade jag på en artikel med till en del bra information, men var åtminstone i ett avseende obegriplig. Vad menar männen i Uppsala med att landhöjningen förorsakar denna mängd av fosforutsläpp? Jag kan inte begripa det. Fosformängden i Östersjön kan inte ha något att göra
  med landhöjningen. Se länken:
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.120119

  Kommentar av Bertil — oktober 9, 2007 @ 11:29

 6. Bertil: Jag tror de syftar på återföringen av fosfor från sedimenten, upp i den fria vattenmassan. Detta kan ske om något mekaniskt (exempelvis vågor) utövar en kraft på sedimentet. Eftersom landhöjningen gör att mer areal påverkas av denna kraft, kan således mer fosfor, som varit bundet i många många år, komma ut i systemet. De vill, vad jag förstår, belysa att den poolen i sedimenten är mycket stor och att andra åtgärder därmed kan vara svåra att leda i bevis att de fungerat.

  Kommentar av Daniel — oktober 9, 2007 @ 19:33

 7. Havsvågorna har under tusentals år rört om vattenmängder vid Östersjöns stränder utan att större fosformängder har frigjorts. Nu samlas ruttnande algmassa i alla fördjupningar i Östersjöns bottnar. Jag har hört att man på vissa platser hittat ända till 10 m tjocka lager av gammal algmassa. Så länge algmassan innehåller energi bryts den ner endera aerobt eller anaerobt ( i sistnämnda fall bildas metangas ). Därigenom frigörs näringsämnen. Är vattnet syrerikt stannar fosforn nere vid bottnen. Råder motsatta förhållanden frigörs näringen i vattnet och förorsakar fortsatt algblomning. De här förhållandena har länge varit kända. Havet brukar vara syrerikt nära ytan där vågorna rör om. Tvärt emot det som sägs i uppsalaartikeln binds fosfor i leran vid omröring i syrerika förhållanden.

  35000 ton fosfor rinner årligen ut från land men från bottnarna frigörs ca 65000 ton årligen. Jag vet inte hur man i Uppsala kan fådet till att den här fosforfrigörelsen beror på landhöjningen.

  Kommentar av Bertil — oktober 15, 2007 @ 17:47


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: