Klimatbloggen

juni 18, 2007

Meta om ord och sånt…

Filed under: Allmänt — by Daniel @ 23:15

På senare tid har jag i olika sammanhang stött på några ord och fraser som är värda att fundera lite över. Ord måste alltid vara definierade och tolkas av åhöraren. Det kan därför hända att samma ord har olika innebörd hos vardera individ. För det mesta är det inga problem, men ibland kan det bli skumma resultat som följd.

Ett ord, som ofta nämns i klimatmodellsammanhang, är robust. Det låter fint och verkar inte vara några problem med. Om något är robust måste det ju vara starkt och bra, förmodligen rätt också. En klimatmodell bör vara robust, så att realistiska ändringar i drivning inte ger allt för stora ivägskenanden från tidigare resultat. Om allt pekar i samma riktning är det i princip robusta resultat. En modell som ger helt olika resultat för ändringar i drivningsfältet kan inte sägas vara robust eftersom den inte ger entydiga svar och inducerar stor osäkerhet. Ordet robust har blivit lite av ett modeord för modellerna. Och visst är det skoj att resultaten blir samma även om drivningsfälten och andra skruvar petas på, men tyvärr ger det lite trygghet för framtiden. Vi vet redan från början att scenarier är svåra att ge, speciellt på den skala som vi oftast behöver (regionalt eller lokalt då vi ofta får en form av omskyffling av globala modellers resultat). Framtiden är alltid nyckfull och vem vet vilka typer av olinjära processer som kan rubba den syn vi idag har. Att använda ordet robust är trots innebörden inte alls en garant för att man har rätt, nej, för om något är robust betyder det bara att allt pekar åt samma håll, även om observationerna inte gör det. Missförstå mig inte, jag säger inte att klimatmodeller har fel, det vore ju liksom som att hacka ner på mig själv (som alla andra modellörer säger jag att ”min” modell är bäst för det den är ägnad för – och den är också robust), och det är en helt annan fråga. Dock, att använda ordet robust som ett argument för att framtidsscenarierna är tillförlitliga är lite väl starkt. För all del, använd gärna ordet, men då i kombination med andra verifikationer, som är starkare och faktiskt säger något om hur bra modellen egentligen är, samt var medveten om att framtiden är svår att jämföra med på grund av brist på data av naturliga skäl.

I övrigt har jag noterat bland många i ämnet att större emfas på osäkerheter i klimatrapporteringen är vad som skulle vara önskvärt för att dialogen utåt mot samhället inte skall uppfattas som om vetenskapen är fastlagd. Den nuvarande ”hetsjakten” på larm och sensation är inte önskvärd ur vetenskaplig synpunkt. För de icke insatta kan rapporteringen kring diverse klimatrapporter verka som om vi vet allt, vilket inte är sant – vetenskapen är inte död. Det är något att ta fasta på. Jag spår fler och mer osäkerhetsdiskussion i framtiden, det är ett robust resultat.

Sist men inte minst ber jag dig att fundera på hur du skulle definiera exempelvis en torka. En sådan enkel sak borde vara självklar definierad, men är det uppenbarligen inte. Tänker man lite på det inser man ganska snart att det faktiskt är ett ganska diffust definierat begrepp. Hur stort område måste drabbas? Hur lite nedebörd får det komma – inget eller bara en viss procent av det normala? Hur lång tid måste det pågå? Det är en robust och saftig frågeställning att fundera kring.

Annonser

1 kommentar

  1. […] är robust? Daniel Hansson, doktorand i oceanografi och själv modellör, tar upp frågan i Klimatbloggen: “Ett ord, som ofta nämns i klimatmodellsammanhang, är robust. Det låter fint och verkar […]

    Pingback av Robust är inte detsamma som rätt « Bonum commune — juni 20, 2007 @ 8:58


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: