Klimatbloggen

juni 9, 2007

Klimat hos Västnytt

Västsveriges nyhetsprogram hos SVT – Västnytt – har under veckan sänt fyra inslag med intervjuer av lärare, elever och forskare rörande klimatförändringar. Se del 1, del 2 (med Anders Omstedt), del 3 (med Tore Påsse), del 4.

8 kommentarer

 1. Oj, vilken positiv överraskning, ovanligt balanserat.

  Kommentar av jolt — juni 9, 2007 @ 20:17

 2. Undra hur inhomogena mätningarna i elevprojektet blir. I min bransh, miljövetare, är det högra krav på mätnoggranhet och kalibrering. Inte ens mätningarna studenterna på mitt universitet gör i fält eller labb är av tillräckligt hög kvalitet för att användas i forskning utan omfattande tester. Initiativet är kanske bra för att lära elever om mätteknik, men antagligen inte bra nog för att bredda databaserna för oss forskare.

  Kommentar av Artho — juni 9, 2007 @ 22:42

 3. I del 2 visar Omstedt fram en kurva över temperaturvariationer under 1900-talet. Vet du vilket område den representerar? I programmet sägs inget om saken så det är lätt att tro att det skulle vara global temperatur, men den som vet hur den kurvan ser ut inser att så inte kan vara fallet.

  Omstedts kommentar om att eftersom den globala uppvärmningen bara varit 0,7 grader och temperaturen regionalt här kan variera år från år med 2 grader så därför kan vi inget säga om uppvärmningen är onormal var inte speciellt klyftig. Det blandades väl snabbt mellan regionala och globala prognoser.

  Kommentar av Thomas Palm — juni 10, 2007 @ 12:04

 4. Thomas: Reportern nämner Nordeuropa precis innan temperaturen visas, och är det område hela inslaget handlar om. Kurvan är dock för Sverige, men är mycket lik den för hela regionen. Likaså är det Östersjöregionens variabilitet Anders pratar om, både när han nämner 2 grader (variabiliteten) OCH 0,7 grader (trenden). Det resonemanget är i allra högsta grad klyftigt och sådant man använder vid detection & attribution-studier.

  Kommentar av Daniel — juni 10, 2007 @ 13:12

 5. Daniel, först talar man om IPCC och hur de kommit fram till att människorna med största sannolikhet stått för större delen av uppvärmningen, större delen av den *globala* uppvärmningen. Sen får vi påståendet att ”men alla är inte lika övertygade” och klipp till Omstedt som talar om Nordeuropas klimat. Det är kanske snarare reportern man skall skylla på, men det är klart missledande.

  Om du kastar en tärning har du en variation från 1 till 6 och ett medel på 3,5. Skulle du se en ökning av medel till 4,5 är det visserligen mycket mindre än den naturliga variationen, men givet att du har tillräckligt många kast likafullt en mycket stark signal att något skumt har hänt. Detsamma gäller klimatet: en ändring av medeltemperaturen som är mindre än den naturliga variationen år från år kan likafullt vara signifikant. Den behöver inte vara det, och ju mindre regioner man tittar på desto svårare är det att få statistiskt säkerställda slutsatser, det är därför det är så fult att påstå att IPCCs påstående att vi skulle se en säker trend globalt skulle kunna motsägas av att trenden i ett litet område som Nordeuropa inte är signifikant.

  Kommentar av Thomas Palm — juni 10, 2007 @ 19:00

 6. Thomas: Jag håller med om att klippningen kan vara konstig, vilket inte är något de intervjuade råder över. Anders pratar dock endast om Östersjöregionens klimat utefter BACC-rapporten (boken kommer snart). Vad gäller tärningen kan du inte göra en direkt sådan jämförelse eftersom det inte finns något inbyggt minne i en tärning, medan klimatet har ett visst långtidsminne. Förändringar i medelvärdet behöver därför för klimatet inte betyda att förändringar utöver det ”normala” har skett (klimatet är dynamiskt, det är inte en tärning). En förändring i vårt område på 0,7 grader kan idag inte sägas ligga utanför den variation vi kan förvänta oss av klimatsystemet då våra observationer visar på liknande händelser tidigare. Däremot är det ingen som säger att de inte skulle kunna vara påverkade av vad som sker globalt, men en sådan koppling är svår att finna även om den förmodas finnas. Och vad jag personligen uppfattar av inslaget tar man inte det som intäckt för att nedvärdera IPCC – däremot poängterar man att samma slutsatser inte går att dra för regionen, vilket är en helt accepterad och okontroversiell ståndpunkt (BACCs slutsatser står inte i strid mot IPCCs). Visst kunde de vara tydligare att det handlar om regionalklimat, men det är isåfall Västnytts fel, inte de intervjuades.

  Kommentar av Daniel — juni 10, 2007 @ 20:12

 7. Daniel, tärningen var en analogi och en sådan är alltid en förenkling i förhållande till originalet för att det man vill belysa skall framgå tydligare. Huruvida vi kan säga att klimatet i just Nordeuropa befinner sig utan för det ”normala” idag vill jag inte uttala mig om, men Omstedts påstående såsom det framkom i intervjun var felaktigt.

  Kommentar av Thomas Palm — juni 11, 2007 @ 12:47

 8. Thomas: Anders påstående var inte felaktigt, men det är synd att du uppfattade det så. I övrigt får du väl lyssna på oss, exempelvis Anders, som sysslar med vårt regionala klimat om du vill veta vad som är normalt eller inte för vårt område.

  Kommentar av Daniel — juni 11, 2007 @ 20:21


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: