Klimatbloggen

maj 7, 2007

Blixtar och dunder…

Filed under: Atmosfären — by Daniel @ 19:41

Med anledning av de artiklar jag skrev om i förra veckan angående orkaner i framförallt Atlanten fann jag ytterligare en publikation att lägga till listan över tänkbara processer som kan påverka orkanernas formation och intensitet. Artikeln gör en snabbkoll på om åskoväder i Afrika kan ha en relation till intensiva orkansäsonger. Anledningen är att många oväder i Afrika kommer ut över Atlanten, och i stor utsträckning ger upphov till tropiska stormar, som i sin tur växer sig till orkaner. Antalet oväder som går denna gång (till tropiska stormar) varierar lite, men är 10% under ett år, och stiger till 50% under sommaren (juli till och med september i detta fall). Framförallt är det AEW (African easterly waves), som bildas över östra Afrika och därefter transporteras västerut, som står som grundstenar för dessa oväder.

Författarna undersökte två års stormaktivitet, nämligen den mycket intensiva säsongen 2005 och den mer normala säsongen 2006. Blixtdata från östra Afrika för båda åren studerades och man fann skillnader i de två årens blixtfrekvens. År 2005 förekom det i medeltal 486 blixtar per dag från juli till och med september. Det efterföljande året, 2006, såg en 23%-ig nedgång till 374 blixtar per dag under samma månadsspann. Inkluderas hela Afrika är nedgången något högre, 36%. 2006 hade dessutom ett lägre tröskelvärde (23% lägre) än 2005, vilket indikerar färre blixtintensiva dagar under sommaren. Båda åren såg ungefär lika många AEW lämna Afrika och bege sig ut över Atlanten (30 år 2005 och 28 år 2006). Författarna noterade också att 22 av de 30 (73%) AEW, som lämnade Afrika 2005, föregicks av över normal blixtaktivitet upp till en vecka innan. Av dessa blev 15 tropiska stormar och orkaner. År 2006 var siffran 19 av 28 (68%) AEWs och 7 tropiska stormar och orkaner.

Det är nya och spännande kopplingar författarna försöker peka på. Dock är endast två år av mätningar, enligt min mening, på tok för kort för att egentligen kunna dra några slutsatser. Det skulle kunna vara en ren slump, men det är ändå en indikation att detta är ett område som är värt att titta lite närmre på, för att se om förhållandet är stabilt eller inte. Om det är det kan oväder med mycket blixtar över Afrika ge förhandstips på att det inom en vecka bildas en tropisk storm över Atlanten, som i sin tur riskerar att växa sig till en orkan. Som vanligt är detta inte den enda mekanismen som spelar roll, utan flera andra parametrar (ytvattentemperatur, AMO, vindshear, aerosoler etc) är också avgörande för tropiska stormars uppkomst (och fall).

TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: