Klimatbloggen

april 24, 2007

Felaktig kalibrering kräver revidering

Filed under: Havet,Klimatdata — by Daniel @ 23:13

Det är inte helt ovanligt att man upptäcker fel i instrumentering eller dataserier. Görs det får man helt enkelt försöka korrigera eller ta bort det som är felaktigt för att resultaten skall bli så felfria som möjligt (men att uppnå total felfrihet är en omöjlighet). En sådan sak skedde i dagarna då kalibreringsfel upptäcktes hos instrumenteringen till en nyligen publicerad artikel om värlshavens värmeinnehåll.

Under senare tid har mängder med ARGO-flöten sjösatts runt om i världshavet. Dessa flöten åker omkring på ett bestämt djup (2000 meters djup) och mäter temperatur och salthalt samt förflyttningshastigheten i vattenkolumnen. Var 10:e dag åker de upp till ytan, på vägen gör de en mätning, och skickar iväg rådata till en satellit – som då också registrerar positionen för flödet (de plottas därefter på en vacker karta). Den insamlade data kan därefter sammanställas för att räkna ut det totala värmet i världshaven, något som är viktigt för att förstå hur haven interagerar i klimatsystemet. Nyligen upptäckte man att några av dessa flöten var felkalibrerade och lämnade iväg för kalla temperaturprofiler. Totalt handlade det om 287 flöten, som stod för 6% av alla tillgängliga profiler mellan 2003 och 2006. Dessa profiler måste nu korrigeras i efterhand för att kunna användas. Detta har ännu inte gjorts, varför dessa profiler i rättelsen togs bort ur beräkningarna. Det andra som skedde var en annan artikel, som påvisade påtagliga kalibreringsfel även i andra instrument, framförallt XBT. Dessa instrument ger istället en för varm temperaturprofil, varför även dessa måste tas bort ur datasetet. Problemet är här dock att felen varierar både över tid och djup, vilket gör det mycket svårt att rätta problemet med dessa mätsonder.

I den ursprungliga artikeln beräknas haven ha kylts av ganska mycket på kort tid. Den avkylande tendensen berodde på att allt fler ARGO-flöten togs i bruk i förhållande till hur många XBT-profiler som fanns. Eftersom ARGO-flötena var för kalla, och XBT för varma ökade den kalla överuppskattningen allt mer ju fler ARGO-flöten som togs in i datamängden. Tas desaa profiler ut ur data har värmemängden i haven inte förändrats i tid sedan 2004, samtidigt som osäkerheterna blir större. Fortfarande återstår dock en del problem med XBT-profiler.

Förhoppningsvis kommer framtida ARGO-flöten att bli bättre kontrollerade och kalibrerade innan de sjösätts. Vem vet, kanske sprider det sig vidare till andra discipliner, där korrekt kalibrering är av högsta vikt. Ju fler sådana konstigheter som upptäcks, destu bättre för framtiden och forskningen eftersom data blir ett snäpp vassare och vår kunskap kan öka ytterligare.

Rättelsen, som ännu inte är accepterad för tryckning, finns att läsa som draft här.

Även om det är lite off-topic skall jag avsluta med ett citat, som min kollega har som tagline i sin signatur, eftersom det faktiskt är lite så vetenskap faktiskt fungerar, även om ”vanliga döda” kanske inte ser det. Jag syftar här inte till något speciellt, snarare på processen att data förbättras och förändras över tid och att det inte skall ligga prestige (vilket det tyvärr gör hos vissa) i att ändra sina resultat när nya omständigheter infinner sig, vilket det alltid gör för alla – och jag tycker rättelsen är ett bra exempel på detta:

One must always keep scientists away from committees – they are apt to change their minds in response to the evidence. – British vice-chancellor

Annonser
TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: