Klimatbloggen

april 13, 2007

Lästips – Troligen ett varmare hav

IPPC är en välkänd organisation för de flesta. Den motsvarande organisationen, som kartlagt litteraturen och var vetenskapen står idag rörande klimatförändringar i Östersjöregionen, BACC, är destu mindre känd. Något konstigt kanske eftersom det klimat vi har i vår region borde vara av stort intresse för oss att känna till hur det förändras, förändrats och kan förändras. I senaste Kemivärlden finns det en artikel i vilken min handledare, Anders Omstedt, intervjuas om projektet som i sommar kommer ut med en sammanställning i bokform. Artikeln finns att läsa som pdf här:

BACC har sammanställt och värderat tillgängliga data om historiska, nuvarande och förväntade klimatförändringar. Genom att använda mätdata tillbaka till cirka 1800 har man sett att den uppvärmning som skett de senaste hundra åren är drygt 0,7 °C. Observationer som kortare issäsong och minskad istjocklek på sjöar och floder är statistiskt signifikanta men ligger ändå inte utanför vad man kan förvänta inom den naturliga variationen. Lägger man däremot in dessa data i regionala klimatscenarier för hundra år framåt slår ökningen igenom och ger en tydlig temperaturstegring på 3 – 4 °C.

För som vill veta mer om BACC kan man klicka sig vidare till deras hemsida.

4 kommentarer

 1. I artikeln ”Troligen ett varmare hav” ges oklara besked. Av rubriken att döma går det inte att visa att uppvärmningen beror på våra utsläpp enligt forskarna i BACC bland vilka Anders Omstedt är en av initiativtagarna och som intervjuas. Det varnas vidare för det alarmistiska tonläget som råder i klimatfrågan. Det ges exempel på dataserier och man själv skall avgöra vad för trender man ser. 1877 anges som det årtal då en varmare period av Östersjön inleddes, långt före växthusgaserna spelade in.
  Går man till BACC:s hemsida http://dvsun3.gkss.de/bacc/ finner man ett pressmeddelande från HELCOM daterat 2007-07-03 baserat på BACC projektet i vilket mer än 80 forskare från 12 länder har bidragit. Man konstaterar där en temperaturhöjning om 0,08 grader per 10 år under tiden 1861-2000 (vilket är högre än vad som gäller globalt). I Östersjön har issäsongen minskat med 14 – 44 dagar under förra århundradet. På basis av isutsträckningen konstaterar man att förändringen mot ett varmare klimat skedde under senare delen av 1900-talet. Under de senaste tio åren har alla isvintrar varit normala, milda eller extremt milda. Det framtida klimatet, med alla sina osäkerheter, indikerar att temperaturen kommer att fortsätta att öka och man säger att initiativ till att reducera växthusgaser nödvändiga.
  Pressuttalandet är mycket längre och det finns dessutom en 53-sidig rapport som underlag för nedladdning. I dess slutsatser står:
  ”In addition to the natural variability in climate, global warming has been observed during the past century, with the largest contribution to this global warming arising from increased greenhouse gas concentrations. This is especially the case for the past few decades when the increase in greenhouse gas concentrations has been the most rapid.”
  Anders Omstedt är en av de tio huvudförfattarna till denna rapport.
  Varför finns inte denna referens bland nyheterna?

  Kommentar av JanA — april 21, 2007 @ 22:24

 2. JanA: För det första bör man skilja på globalt och regionalt klimat. Att saker förändras är inte entydigt en indikator på växthusgaser, endast indikator på dynamik. BACC drar också den slutsatsen i sin rapport. Varför HELCOM väljer att skriva sitt pressmeddelande som de gör är snarare en fråga för dem. I BACC står det i sammanfattningen, just om de fenomen du nämner, ”These trends are statistically significant but they have not been shown to be larger than what may be expected from natural variability. In addition, no robust link to anthropogenic warming, which on the hemispheric scale has been causally related to increased levels of greenhouse gases in the atmosphere in “detection and attribution” studies, has been established”. Men, samtidigt garderar man sig och säger att på grund av den globala uppvärmningen är det troligt att åtminstone delar av vår regionala uppvärmning kan bero på växthusgaser. Det är något som även Anders Omstedt står bakom, tillsammans med övriga författare av rapporten.

  Kommentar av Daniel — april 23, 2007 @ 7:53

 3. Tack för tillägget! Vad jag citerade var den 53-sidiga rapporten till HELCOM från BACC och som finns med direktlänk från BACC:s hemsida. Artikeln (preliminär version från 07.02.2007) du citerar tror jag mig nu ha funnit med Googles hjälp, och för att vara exakt fortsätter din citerade mening med: ”However, the identified trends in temperature and related variables are consistent with regional climate change scenarios prepared with climate models. Therefore, it is plausible that at least part of the recent warming in the Baltic Sea basin is related to the steadily increasing atmospheric concentrations of greenhouse gases.” I artikeln finns också figurer över mätresultat som gav klarare besked än “Troligen ett varmare hav”. De tre artiklarna gav onekligen en intressant bild över kunskapsläget.

  Kommentar av JanA — maj 3, 2007 @ 9:05

 4. JanA: Det var också exakt vad jag skrev. Den citerade rapporten ligger på BACCs hemsida och det är där all information kan hittas. I övrigt håller jag inte med om att ”troligen ett varmare hav” ger särskilt oklara besked. Det är en populärvetenskaplig artikel, och kan i motsats till vetenskapliga rapporter, inte ta upp alla aspekter utan fokuserar på några få.

  Kommentar av Daniel — maj 3, 2007 @ 15:27


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: