Klimatbloggen

februari 28, 2007

Atlantens orkaner går sin egen väg

Filed under: Atmosfären,Havet,Klimatdata,Rekonstruktioner — by Daniel @ 20:09

I höstas skrev jag ett litet referat om en nyhetsartikel i Science, vilken behandlade ett seminarie om orkaner. Där pekades att det är ganska mycket en tolkningsfråga i datamängderna hur orkantrenderna ser ut; blir de fler, blir de starkare och så vidare. En av deltagarna i det seminariet, James Kossin, har idag publicerat en artikel om detta i Geophysical Research Letters. Kossin med medförfattare hade en hypotes om att orkandata från olika delar av världen behandlats olika och inte var konsistena med varandra, inte ens när satellitobservationer infördes under 1970-talet. För att råda bot på detta tog de satellitobservationer mellan juli 1983 och december 2005 (allt i allt cirka 169 000 observationer av 2 000 tropiska stormar) och använde samma efterbehandlingsmetod för att få en så homogen serie som möjligt. Kalibreringen gjordes mot Atlanten, men stämde ändå mycket väl överens med de andra havsbassängerna i världen.

Teorin man har är att den potentiella intensiteten hos en orkan ökar med ytvattentemperaturen. Det betyder inte att ytvattentemperaturen i sig bestämmer orkanens intensitet, bara att den potentiellt kan få högre intensitet. Rent statistiskt skulle det betyda att ju längre tiden går kan orkanintensiteterna i medeltal komma att öka, förutsatt att ytvattentemperaturen ökar (däremot är den enskilde orkanens intensitet sämre korrelerad mot ytvattentemperaturen). Det är också detta som vart den stora frågan allt sedan orkaner seglade upp på bordet som en major impact factor, framförallt direkt efter den intensiva orkansäsongen 2005.

Så vad fann författarna i sin nykalibrerade orkanintensitetserie? Vad man hittills observerat för Atlanten, det vill säga fler stora stormar (kategori 4 och 5) med högre intensitet, verkar stämma utan några större krusiduller. Det är heller inte ett särskilt överraskande resultat eftersom betydligt mycket mer arbetskraft investerats på tropiska stormar i Atlanten genom åren. Därför kan man förvänta sig att den serien var mer homogen rakt igenom från början. Även för östra Stilla Havet fann man god överensstämmande med tidigare data, men där är trenden istället negativ i antal stormar och intensitet. De övriga bassängerna med tropiska stormar (nordvästra Still Havet, södra Stilla Havet, norra och södra Indiska Oceanen) stämde tidigare data och de nyanalyserade data inte lika bra överens. Inte i någon av dessa bassänger visade det nya datasetet på en signifikant trend. Dessutom är det lite problem i vissa områden med datatillgänglighet. Exempelvis var data för södra Indiska Oceanen ganska sparsamt innan 1998 då en ny satellit, som täckte in området bättre, sändes upp.

Slutsatserna blir således att Kossin och medförfattare endast kunde finna en statistiskt signifikant trend av orkanintensiteten i Atlanten över de senaste 23 åren. Men, som de skriver, Atlantens orkaner utgör endast 15% av världens alla tropiska stormar och det är därför öppet att diskutera om ytvattentemperaturen verkligen har såpass stor inverkan på orkaners intensitet som man skulle kunna tro. Eftersom ytvattentemperaturerna ökat i alla bassänger på likvärdigt sätt under tidsperioden bör liknande trender kunna uppvisas överallt om nu temperaturen skulle vara den starkaste faktorn för tropiska stormars intensitet. Samvarierar inte världens tropiska oceaner med hjälp av samma variabel (i detta fall ytvattentempertur) bör det rimligtvis finnas andra mekanismer som styr. Frågan kommer fortsatt att diskuteras ganska flitigt med andra ord.

Annonser

1 kommentar

  1. jag är absolut ingen expert på miljöfrågor men ifrågasätter ändå om inte forskare har en tendens till att bli lite för trångsynta , kan inte den ökning av orkaner som byggs upp över atlanten faktiskt vara en konsekvens av regnskogsskövlingern i sydamerika, det har ju sagts att regnet söker sig till växtlighet och om man minskar växtligheten i närheten av där de störst regnmolnen byggs upp kommer det att söka sig någon annan stans och därmed byggas upp till större och mycket kraftigare oväder .

    Kommentar av leif — mars 8, 2007 @ 13:48


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: