Klimatbloggen

januari 27, 2007

Trendiga temperaturer i Östersjön… igen

Filed under: Östersjön,Havet,Klimatdata,Modeller,Temperaturer — by Daniel @ 15:35

Med anledning av ett tidigare inlägg om Östersjönytvattentemperaturens trend tänkte jag illustrera varför man inte skall dra för höga växlar på en trend. Under perioden 1990-2004 togs en del sattelitmätningar, och ur dem kunde man urskilja en trend, som under julimånaderna var ganska stor. I den klimatmodell jag använder har jag extraherat ytvattentemperaturen i Bottenhavet mellan 1990-2003. För att se så att modellen inte ligger utanför tolerabla gränser jämförde jag modellen mot temperaturmätningar vid en av SMHIs mätstationer i Bottenhavet (sista mätpunkten är under 2003 varför inte 2004 togs med). Dessa mätningar och modellutkast är alltså helt oberoende mätningar av dem som presenterades i förgående inlägg. För en jämförande bild av mätningar och modellresultat skall du klicka här. Som synes passar mätningar och modellresultat bra ihop över i stort sett hela den årliga cykeln. Vintervärdena är dock missledande eftersom antalet mätningar i förhållande till procuderade modellresultat är få (dessutom ger ju modellen resultat även om det ligger is där, vilket inte mätningarna gör då inga mätningar utförs vid isläggning).

Under juli månad var det en stor och tydlig temperaturökning i Bottenhavets ytvatten under perioden 1990-2004 enligt satellitmätningar. För att kontrollera räknade jag ut ett medelvärde från mina modellresultat för varje juli under den aktuella period och drog en enkel trendlinje. Och visst finns det en tydlig och stor trend i Bottenhavet under denna period. Men, för att sätta det lite i perspektiv extraherade jag julimedeltemperaturen för alla år från 1958 till 2004. Se den bilden här (röd är perioden 1990-2004, svart är hela perioden från 1958). Helt plötsligt framstår inte den trenden som något ovanligt längre. Och det är här problemet ligger i just trendanalyser under korta tidsskalor; man måste sätta det i längre tidsperspektiv. Det är alltså korrekt att säga att det vart en stark uppvärmande trend i Bottenhavet sedan 1990, men det är samtidigt också korrekt att säga att det inte är en ovanlig trend i sig. Skall man till och med vara petig och dra linjer (trender är ju trendigt nuförtiden) är temperaturtrenden i Bottenhavet under juli negativ från 1958-2004. Men inte heller det skulle jag fästa särskilt mycket vikt vid.

4 kommentarer

 1. Ser gott ut! Vad är modellen och upplösningen?

  Kommentar av José K — januari 28, 2007 @ 7:58

 2. José: Modellen heter PROBE-Baltic och är en 1,5D processorienterad och kopplad bassängmodell (högupplöst i vertikalled för 13 bassänger, klicka för bassängindelning). Tidsupplösningen för mätdata varierar från år till år, men har från några få till uppåt 30-40 mätningar per år. För modelldata däremot inläses drivningen i en upplösning av 3 timmar, och utresultatet här presenteras som varannan dag (dvs cirka 180 punkter per år).

  Kommentar av Daniel — januari 28, 2007 @ 10:01

 3. Än en gång vill jag tacka dig för synnerligen informativa
  bidrag. Det är sånt här man skulle vilja läsa i tidningarna
  istället för alla uppblåsta spekulationer av folk som kanske har
  8% av nödvändig kunskap. Stå på!

  Kommentar av brobygubben — januari 30, 2007 @ 6:13

 4. Brobygubben: Tack skall du ha. Det är roligt att höra att jag bidrar till ökad förståelse. En bra tumregel är att tidningar (eller andra massmedier) sällan ger en bredare bild på grund av en snävare vinkling.

  Kommentar av Daniel — januari 30, 2007 @ 23:02


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: