Klimatbloggen

oktober 26, 2006

Notis: Hett vatten i jordens begynnelse

Filed under: Notiser,Rekonstruktioner,Temperaturer — by Daniel @ 18:28

Hur skulle det kännas om man en dag kom ner till stranden, slängde sig i och upptäckte att temperaturen i vattnet var 60-80 grader varmt? För cirka 3,5-0,5 miljarder år sedan, under prekambrium, var detta kanske inte en omöjlighet. Den uppseendeväckande temperaturrekonstruktionen publicerades i senaste numret av Nature. Under prekambrisk tid fanns det inget liv på jorden och systemet såg totalt annorlunda ut; sammansättningen i atmosfären var annorlunda, ingen vegetation, inga plankton (åtminstone inte i början). Temperaturen har man uppskattat utifrån kiselisotoper från chert (vilket jag antar är en sorts kompakt flintasten [geolog någon?]), och flertalet antaganden har gjorts för att rekonstruktionen skall kunna göras (systemet var inte samma då som nu) vilket i sig självklart ökar osäkerheterna. Det har dock gjorts liknande försökt tidigare med syreisotoper och de resultaten tillsammans med den nya kiselisotopmetoden gav ungefär likvärdigt svar; för 3,5 miljarder år sedan var vattentemperaturen kring 70 grader för att ha sjunkt till cirka 20 grader för 800 miljoner år sedan (se speciellt figur 4 i artikeln). Det ger också vidare huvudbry kring hur jorden blev åtminstone delvis täckt av glaciärer under slutet av denna tid (det finns lämningar från det), samt hur temperaturen bidrog till livets utveckling (vilket gjorde att atmosfären började syresättas). För varje ny upptäckt kommer det alltid många nya frågor.

2 kommentarer

  1. Då är vi långt uppe i det område där det borde kunna bildas hyperkaner. Om haven var så varma över några större områden lär vädret varit otroligt våldsamt.

    En annan undran: solen var vid den tidpunkten betydligt svagare vilket innebär att jordens svartkroppstemperatur var lägre. Temperaturgradienten i atmosfären måste även då begränsats av gränsen för konvektion, så för att kunna ha så varma oceaner måste tropopausen legat mycket högre än idag. Hade jorden så mycket mer atmosfär då, eller?

    Kommentar av Thomas Palm — oktober 27, 2006 @ 9:12

  2. Intressant fråga. Jag vet faktiskt inte.

    Kommentar av Daniel — oktober 27, 2006 @ 13:27


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: