Klimatbloggen

oktober 16, 2006

Legenden om Hannibal

Filed under: Historia — by Daniel @ 23:11

Det finns en lite äldre (publicerad 1992), men mycket intressant, artikel av J. Neumann i tidsskriften Climatic Change med titeln Climatic conditions in the Alps in the years about the year of Hannibal’s crossing (218 BC). Eftersom jag är en person som älskar att kombinera klimat och historia är detta en händelse som jag därför anser förtjäna en smula uppmärksamhet då händelsen sällan sätts i ett i klimatsammanhang.

Karthago var en viktig handelsstat i medelhavet i nuvarande Tunisien århundradena innan vår tideräkning påbörjades. Länge var Karthago, som var fri från det romerska riket, i princip hatat av Rom… kanske eftersom Karthago var en stormakt i området (staten sträckte sig från Libyen till södra Spanien). Alla känner nog till Cato den Äldres yttringar, med vilket han avslutade sina tal; Ceterum censeo Carthaginem esse delendam (för övrigt anser jag att Karthago bör förstöras). Rom fick sin vilja igenom under det tredje puniska kriget (149-146 f.kr), då Karthago slutligen förintades av Rom under ledning av generalen Scipio Aemilianus (dock återuppstod staden, som koloni, i romersk regi år 44 f.kr men förstördes återigen 698 e.kr av muslimska angripare).

Den mest kände Karthagoinvånaren är förmodligen Hannibal Barca, född 247 f.kr. Under sin livstid skulle han för all framtid bli känd som en av de bästa och framgångsrika generalerna i historien, bland annat därför att han nästan aldrig under sin tid i Italien förlorade ett enda slag mot Rom. Det intressanta i sammanhanget är att Hannibals närvaro i Italien satte djupa spår i den romerska kulturen, och än idag kan anspelningar på Hannibals rykte åberopas om något mindre trevligt sker. I Italien befann sig Hannibal med sin armé i cirka femton år innan krigslyckan sakta började vändas emot honom och Rom invaderade Karthago, varför Hannibal blev hemkallad för att försvara sitt land. Allt detta utspelades dock efter det mest spektakulära och mytomspunna i Hannibals karriär – vandringen över Alperna år 218 f.kr.

Klimatet är mycket variabelt genom historien och det har vart en hel del värmeperioder såväl som kallare perioder. År 218 f.kr. inföll förmodligen under den romerska värmeperioden (dateringen är komplicerad, men klart är att en kallare period hade avslutades några årtionden innan) då, enligt uppskattningar från bland annat trädringar, temperaturen var likartad den idag i området. Glaciärerna i det område Hannibal vandrade var förmodligen tillbakadragna och bjöd inte på några större hinder, varför man kan anta att glaciärsituationen på den tiden mycket väl kunnat vara ungefärlig som den är idag (se karta för Hannibals vandring). Vissa historiker, som exempelvis Silius Italicus, ger dock en annan bild av isläget i Alperna vid Hannibals vandring. Silius skriver i sin Punica att Alperna var en region helt täckt med is, som aldrig smalt trots solstrålarnas ihärdiga försök. Dock skall man komma ihåg att Silius förmodligen beskrev läget i Alperna utefter sin egen uppfattning då han skrev ned berättelsen cirka 300 år efter Hannibals vandring (Silius kände förmodligen inte till konceptet med klimatförändringar). Vid den tidpunkten hade klimatet förändrats och glaciärerna förmodligen växt till (vid gynnsamma klimatförändringar kan tillväxt/avsmältning ske mycket snabbt – över bara några få generationer). Det är alltid ett problem i nedskrivna berättelser eftersom antecknarna endast har sin egen omvärld att förhålla sig till. Subjektiviteten är mycket hög. Exempelvis skulle en person, som levde under slutet av 1600-talet, kunna uppleva ett år som milt, medan vi idag skulle upplevt samma temperaturer i vår referensram som kallt.

Med en armé bestående av cirka 25 000 soldater, tusentals packdjur och 27 elefanter var det viktigt för Hannibal att välja rätt väg genom Alperna. Ett felsteg skulle kunna leda hela armén i döden om de råkade bli instängda när vintern anlände. Exakt vilken rutt Hannibal valde är dock inte känt, men de flesta historiker verkar anse att passet Col du Clapier (2182 m.ö.h – snölinjen, dvs där snön är permanent, ligger idag mellan 2400 – 3000 m.ö.h) på sydsidan av Mount Cenis är den mest logiska vägen som han borde ha valt. Man är inte heller säker på exakt när själva vandringen ägde rum, alltså vilken månad. Enligt historikern Livy hade den första snön redan svept in bergstopparna i ett snötäcke när Hannibal och hans armé påbörjade vandringen. I den ovan nämnda artikeln av Neumann undersöks, med hjälp av meteorologisk data, vilken tidspunkt som passar bäst in på beskrivningen av vandringen. Neumann kommer fram till att september är den månad som vandringen med största sannolikhet bör ha ägt rum eftersom det är den sista månaden för året med medeltemperaturer över nollstrecket (samtidigt som nysnö fallit på bergstopparna), och det finns inga nedskrivna hänvisningar till att någon led av frostskador under vandringen, vilket annars hade vart ett mycket viktigt tillstånd att hålla koll på. Dessutom är elefanter inte direkt lämpade i frystemperaturer. Det är lite svårt att konstatera att det verkligen var september som Hannibal tog sin armé över Alperna eftersom den meteorologiska data som använts är från 1900-talets första hälft. Men med antagandet att förhållandena var ungefär lika då som nu är det en rimlig ansats.

Vandringen över Alperna tog cirka två veckor. Och tydligen finns det en nyinspelad TV-film om Hannibal, likaså en kommande film.

Annonser
TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: