Klimatbloggen

september 9, 2006

Bubblande metan i sibiriska sjöar

Filed under: Atmosfären,Växthusgaser — by Daniel @ 14:17

En ny studie presenterad i Nature försöker kvantifiera metanutsläpp från sjöar i norra Sibirien. Studien bekräftar att upptinandet av permafrost har bidragit, och bidrar, med mer metanutsläpp till atmosfären än tidigare uppskattningar visat. Den nya uppskattningen ligger någonstans mellan 10-63% högre än tidigare.

När permafrost tinas upp bildas sjöar på grund av att marken sjunker ihop något då permafrosten försvinner. Existerande sjöar kan på så sätt växa till sig. Metan (CH4), som kommer från nedbrytandet av organiskt material tidigare stabilt inbundet i permafrosten, sipprar ut genom att bilda bubblor och bubbla upp genom sjövattnet. Genom nya metoder, bland annat mätning av bubblor i is under vinterhalvåret, har gett en ny uppskattning. Samtidigt har regionen sedan mitten av 1970-talet upplevt en uppvärmning, varpå fler sjöar har bildats och därmed gett möjlighet till mer metan att ta sig upp från marken. Enligt beräkningar ökade sjöarealen i det studerade området med 14,7% under perioden 1974-2004, vilket skulle ha resulterat i 58% mer metanutsläpp under samma period. Men även om uppvärmning, sjöbildning/expansion och metanutsläpp går hand i hand påpekar författarna att feedback-mekanismen är mer invecklad än så och att olika processer spelar roll på olika tidsskalor (vilket är ett känt fenomen). Samtidigt skriver författarna att deras antaganden kan vara återhållsamma, men att det ändå visar att nordsibiriska sjöar är en viktig källa för metanutsläpp globalt (även om den senaste tidens ökande metanutsläpp är förhållandevis liten till de antropogena utsläppen). Dock beräknar man att det finns cirka 500 gigaton kol kvar inbundet i permafrost, som i ett värsta scenarie kan ombildas till metan och få fri lejd ut i atmosfären om regionens permafrost fortsätter tina upp.

Passar också härmed på att byta namn på kategorin ‘koldioxid’ till ‘växthusgaser’.

Annonser

3 kommentarer

 1. Det är helt rätt att byta namn från ‘koldioxid’ till ‘växthusgaser’.

  Metan ger proportionellt sett 17-20 ggr ‘högre’ växthuseffekt än koldioxid. Bakgrundshalten av metan i atmosfären har ökat 8-10 ggr snabbare än bakgrundshalten av CO2 de senaste 100 åren.

  Det är därför dags att uppmärksamma metangasen. Vad gäller antropogena utsläpp är naturgasutvinning/lagring/användning den främsta källan till utsläpp i industrialiserade länder. Många gasfordon (bilar/bussar som använder ‘fordonsgas’ som drivmedel) ger relativt höga utsläpp av metan genom avgasröret. Trots det är det ingen som idag ifrågasätter fordonsgasen eller den skatterabatt den åtnjuter.

  Kommentar av Bo Persson — september 20, 2006 @ 6:32

 2. Det här bara bekräftar mina värsta farhågor. Just nu lyssnar jag på ett reportage från Venezuela, som ser oljan som ett framtidshopp. En del teorier går ju på att vända skorstenarna ner i underjorden, men koldioxid är en förutsättning för liv på jorden. Koldioxidutsläppen ska optimeras i förhålandet till solinstrålningen. Det här är viktigt.

  Kommentar av Inge Lindahl — december 19, 2006 @ 18:02

 3. Nu när befolkningen växer till bortåt 7 000 000 000 nästa år måste vi utnyttja koldioxiden på ett mer optimalt sätt. Koldioxidutsläppen ska optimeras till solinstrålningen. Nu när(december) solinstrålningen är som mest på södra halvklotet, måste vattentillgången och näringsämnena finnas i optimal omfattning. Men vi kan ju inte hushålla med våra vatten- och näringsresurser! Vi slösar bort bundet kväve och fosfor.
  När solinstrålningen på norra halvklotet är optimal måste vatten och näringstillgångar finnas där. Ökade koldioxidhalter i atmosfären kan öka avkastningen av jordbruksprodukter om vi är smarta och tänker efter hur vi ska göra.

  Kommentar av Inge Lindahl — december 26, 2006 @ 0:52


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: