Klimatbloggen

augusti 28, 2006

Uppvärmning ger tidigare vår

Filed under: Ekologi,Temperaturer — by Daniel @ 18:40

BBC raporterade häromdagen om en ny studie där forskare studerat hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringar. Inte helt oväntat drog man slutsatsen att varmare temperaturer gör att våren ankommer tidigare. Idag ankommer den i snitt 6-8 dagar tidigare än vad den gjorde för 30 år sedan och för varje år som går anländer våren ännu tidigare (sett ur ett rent linjärt perspektiv). Vissa år kommer våren väldigt tidigt eftersom temperaturen gynnat en sådan utveckling, vissa år, som iår, kommer våren senare än vanligt, men trenden är ändock att våren ankommer tidigare. Samtidigt upptäckte man att hösten ankommer allt senare. Under de senaste 30 åren har hösten fördröjts cirka 3 dagar. Varken en tidigare vår eller senare höst är något en människa generellt märker av (eftersom det är något som är statistiskt fastställt), däremot kanske vi märker av vissa år då våren ankommer väldigt tidigt eller hösten senare än normalt.

Av det studerade materialet (125 000 observationer av 542 växter och 19 djur från 21 europeiska länder) kunde man konstatera att 78% av växtaktiviteten (lövsprickning, blomstring och fruktsättning) inträffade tidigare på året än vad det gjorde för 30 år sedan. Samtidigt uppvisade 3% under samma period en signifikant försening av sin aktivitet. Orosmomentet som forskarna lägger ut är vad som händer om systemet förändrar sig i otakt. Isåfall skulle ekosystemet i vissa områden kunnas slås ut. Utöver detta understryker forskarna att de inte kan dra någon slutsats i förhållande till den mänskliga påverkan av klimatet, utan konstaterar att andra studier visat att ett samband med stor sannolikhet finns. Vi har samma situation i den utredning som presenterades i maj rörande Östersjöregionens klimat. Även där, trots en snabbare uppvärmning i regionen än globalt, är det svårt att hitta en robust länk till den mänskliga påverkan, även om man medger att den mänskliga påverkan till viss mån bör ha haft ett finger med i spelet.

Återigen visar sådana här studier att det är viktigt att förstå samband i olika delar av klimatsystemet samt den regionala betydelsen för klimatförändringar. Vegetation är en sådan del där det visat sig vara väldigt komplext och som modellerna har svårt för. Jag kommer närmast att tänka på Martin Claussens presentation vid HOLIVAR i juni. Han poängterade att klimatmodellerna har svårt att direkt få ihop den existerande lösningingen som finns i Afrika och Sydamerika. När det kommer till vegetation är det ett område som det forskas kring en hel del och ny vetenskap kring hur mekanismerna fungerar och hur dessa skall bättre implementeras i klimatmodellerna kommer ofta. Inte helt oväntat kan vegetationen vara det avgörande för lokal- och regionalklimatet. Fler studier i ämnet kommer med största säkerhet ge oss mer kött på benen och ge bättre resultat från våra modeller och på så vis får vi bättre scenarier inför framtiden.

TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: