Klimatbloggen

augusti 28, 2006

Nej, jag tänker inte recensera svensk klimatpolitik

Filed under: Politik/Media — by Daniel @ 20:52

Som de flesta vet är det val till riksdagen, landsting och kommun den 17:e september iår. Bland alla de vallöften som kommer från såväl Socialdemokraterna med stödpartier som från den borgerliga alliansen finns ett flertal som är direkt relaterade till klimat eller Östersjön (mina två ögonstensämnen här på bloggen). Valrörelsens intensifiering har föranlett att jag har mottagit flertalet mail från läsare, som önskar att jag skall ge dem en överskådlig guide till hur partierna behandlar och fokuserar på klimatfrågan i valet. Tyvärr måste jag göra er besvikna på att jag inte kommer göra detta. Det främsta skälet är att det för mig skulle kännas oseriöst att försöka blanda mig i hur svensk (eller något annant land för den delen) politik sköts. Politik är något högst subjektivt och därför anser jag det vara upp till den enskilde personen att avgöra hur vallöften och valmanifest skall tolkas… även om det kan kännas svårt och besvärligt. Min idé med bloggen är att presentera rön, som jag finner intressant, ur ett sakligt perspektiv och då får politiska tolkningar stå tillbaka. Vetenskap och politik skall inte blandas – det är min åsikt och mening.

28 kommentarer

 1. Jag blev glad när jag hittade din blogg. Inte minst därför att du så tydligt håller rågången mellan politik och vetenskap.
  Själv kämpar jag med kultur och dras med samma typ av konflikt.
  Det som är mångtydigt passar dåligt in i politikens förutbestämda fack.
  Kämpa på och fortsätt att hålla verktygen rena!
  Jag tänker nu ge mig i kast med att läsa allt du publicerat
  vilket lär ta en stund.
  Återkommer…
  MVH

  Kommentar av brobygubben — augusti 29, 2006 @ 19:42

 2. Jag ser att min länk gick till min hemsida brobytornet.
  min blogg hittar du på http://blogg.aftonbladet.se/45/
  om du skulle vara intresserad av en visit…
  Brobygubbens Bildblogg var namnet.
  Lycka till med arbetet!

  Kommentar av brobygubben — augusti 29, 2006 @ 19:46

 3. Ja, bara läsarna också inser skillnaden mellan vetenskap och politik. För den som är mer intresserad av den politiska vinklingen ger Daniels många inlägg om brister i modellerna lätt intrycket av att vi inget vet snarare än att det fortfarande finns vissa saker vi inte förstår oss på. Som forskare är det naturligt att man fokuserar sig på bristerna för det är där man själv kan göra insatser, som politiker vill man veta vad som redan är känt med någorlunda säkerhet.

  Kommentar av Thomas Palm — augusti 29, 2006 @ 22:07

 4. Thomas: Ja, de som är intresserade av politik hoppas jag finner andra kanaler för att informera sig eftersom jag på denna blogg klargjort att politik och vetenskap inte skall blandas. Men på precis samma sätt som det är en förutsättning att kunna skilja på vetenskap och politik skall man i politiska sammanhang kunna skilja på verklighet och politisk agenda (inget konstigare än att exempelvis bilden av Sverige ser olika ut om du frågar en Moderat eller en Socialdemokrat). Men en politisk vinkling av klimat är egentligen väldigt ointressant och intetsägande enligt min mening, det driver inte forskningen framåt (möjligen bara hur fördelningen av forskaranslag ser ut).

  Jag håller inte med om att jag skulle framhålla att vi ingenting vet, det har jag inte skrivit. Vi vet en massa saker, men samtidigt har vi väldigt mycket kvar att förstå, vilket är en enorm skillnad. För att ta exemplet med modellerna som du tar upp har jag många gånger påpekat att de fungerar utmärkt på vissa saker och mindre bra på andra. Är det något konstigt med det eller något kontroversiellt? Nej, knappast. Till det hela hör att vara realist och om man då väljer att inte prata om osäkerheter, vare sig de är stora eller små, existerande eller icke-existerande, ger det en felaktig bild av hur läget är på den vetenskapliga fronten. Det är också så den vetenskapliga dialogen förs, vare sig man läser en vanlig artikel eller en rapport från exempelvis IPCC. Och det är ju också här den stora skillnaden ligger mellan vetenskap och politik – varför man inte skall blanda de två. Som du skrev, politiker vill bara veta tidigare kunskap, forskare är hängivna till att försöka hitta en ny liten bit till det gigantiska pusslet. Jag i min egen forskning och via min blogg håller på forskarna.

  Kommentar av Daniel — augusti 29, 2006 @ 23:16

 5. Daniel, när forskning har konsekvenser för samhället *kan* du inte undvika att de blandas. Du sitter i ditt klassiska elfenbenstorn och säger att det politiska är ”väldigt ointressant”, men hela frågan om koldioxidutsläppen är ett så stort hot att vi måste minska dem och i så fall hur mycket och i vilken omfattning vi ändå måste börja förbereda oss för ett ändrat klimat är långt ifrån ointressanta frågor för samhället. Det är helt OK att du väljer att enbart fokusera dig på den rent vetenskapliga biten, men du måste även inse att du valt ett forskningsområde som har politiska konsekvenser. Ogillar du det skulle du satsat på partikelfysik.

  Du klagar på att du aldrig sagt att vi inte vet någonting, men det var inte heller vad jag skrev. Jag skrev vilket *intryck* folk kan få av vad de läser. I den mån du alls bryr dig om att följa den populära debatten måste du veta att väldigt mycket forskning vinklas när den beskrivs och att somliga bara läser det de vill läsa.

  Kommentar av Thomas Palm — augusti 30, 2006 @ 7:28

 6. Thomas: Först av allt; vetenskap blir politiskt om man gör det politiskt och visst har klimatforskning stora möjligheter att bli politiskt, men det är just det jag undviker i mina inlägg. Vill någon annan göra politik av exempelvis minskad isutbredning i Östersjön, fint, men det tänker inte jag göra. Jag skriver om ämnet ur vetenskapligt perspektiv och struntar i vilka politiska konsekvenser det får (eftersom det inte är interssant ur ett vetenskapligt synsätt). Om det nu är helt okej för dig att jag fokuserar på den vetenskapliga biten så förstår jag inte ens varför du blir upprörd över att jag anser det politiska vara ointressant (jag bryr mig inte ett skvatt om vilken politik eventuella läsare på min blogg stödjer). Det visar snarare att jag lyckats med min ambition. Och som sagt, om någon annan sen vill göra politik av det så är det inte mitt problem. Intrycket som folk får när de läser låter jag vara upp till dem att bestämma, inte dig. Att andra skriver vinklade inlägg betyder inte att jag inte kan försöka skriva så ovinklade som möjligt. Det är inte heller mitt problem att ”somlig bara läser det de vill läsa”. Jag skriver bara om det jag tycker är intressant att skriva om, och jag skriver framförallt för min egen del, inte någon annans, för att samla mina tankar och resonemang (vilka därefter är i konstant förändring då nya fakta kommer). Om fler är intresserade av att läsa mina resonemang tycker jag det är jätteskoj, men då får de också förvänta sig att den politiska dimensionen är utelämnad eftersom jag inte tycker den är intressant i detta sammanhang. Du tycker däremot den politiska dimensionen är intressant, så jag kan förstå att du blir besviken om jag inte tar upp den. Återigen är det inte mitt problem utan du är hänvisad till andra kanaler för det.

  Kommentar av Daniel — augusti 30, 2006 @ 8:18

 7. Hear, hear! Jag håller med dig Daniel. Du skriver bra och lättbegripligt och utan att blanda in politik i det du skriver. Tror det är många som vill ta del av klimatvetenskap utan att det sätts i politiska sammanhang. Det är klart att vi behöver politik för att förändra så som vi påverkar men det hänger inte ihop med att presentera vetenskap. Daniel gör ett utmärkt jobb att skilja dem åt. Forsätt så Daniel!! Thomas kanske får intrycket av att vi inget förstår men det intrycket delar inte jag. Verkligen inte, tvärtom! Daniel skriver tydligt vad vi vet och vad vi inte vet. Jag tror intrycket man får snarare har att göra med hur ”färgad” man är när man läser vetenskap. Har man starka politiska värderingar i det man läser så blir prat om osäkerheter väldigt obehagligt och inget man helst vill se.

  Hälsningar,
  Sarah – också forskare i klimat och ‘stammis’ här.

  Kommentar av Sarah Dahlberg — augusti 30, 2006 @ 13:31

 8. Sarah: Tack för dina uppmuntrande ord. Det är en balansgång hela tiden och det gäller att inte spilla över på politiska ställningstaganden. I det praktiska livet är det viktigt med politik vare sig det är miljö-, familje- eller skattepolitik. För vetenskapen är det, som du skriver och som jag försökt få fram, inte alls viktigt och ganska ointressant. Politik lever på vetenskap, men vetenskap lever inte (i lika stor utsträckning) på politik. Bättre då ge allmänheten vad forskarsamhället vet och därefter låta beslutsfattarna fatta besluten. Politiker är till för politik och inte vetenskap, vetenskapsmän är till för vetenskap inte politik. Jag tror knappast… nej, jag vet att jag inte är ensam i den tolkningen. Det räcker att åka på en konferens för att höra det i nästan varenda presentation.

  Kommentar av Daniel — augusti 30, 2006 @ 18:02

 9. ”Har man starka politiska värderingar i det man läser så blir prat om osäkerheter väldigt obehagligt”

  Det beror på vilka politiska värderingar man har. Kontrarians *älskar* alla referenser till osäkerheter vare sig det gäller klimatförändringar eller risker med rökning. Det är snarast så att om man är övertygad om att man har vetenskapligt stöd för sin åsikt vill man ta det och inte fokusera så mycket på osäkerheterna, medan den som av ideologiska skäl ogillar den vetenskapliga huvudfåran gör sitt bästa för att framhäva osäkerheter i denna. (Även miljörörelsen ägnar sig åt detta i t ex kärnkraftsfrågan).

  Du håller visst till i Göteborg Daniel, så det är lite långt för dig, man annars kunde du prova på att åka till ett klimatsymposium som kemisten Peter Stilbs snart skall hålla på KTH. Med tanke på en del av talarna så lär det bli en intressant lektion i hur politik och vetenskap blandas ihop.
  http://gamma.physchem.kth.se/%7Eclimate/

  Kommentar av Thomas Palm — augusti 30, 2006 @ 18:44

 10. Thomas: Det är snarare så att de flesta forskare älskar osäkerheter oavsett vart de kan placeras på någon underlig skala. För utan dem kan de inte fortsätta sitt arbete eller få pengar, så enkelt är det. Sen är det en annan sak om de pratar högt om dem i media eller ej. Ytterligheterna i from av contrarians eller alarmister är dock något helt annat och dem har jag inget till övers för.

  Inte för jag anser att Göteborg är särskilt långt ifrån Stockholm (om man varje helg spenderar drygt 3 timmar enkel väg mellan Sverige och Danmark så är knappt 3 timmar ombord ett tåg ingenting) men jag har ingen anledning att åka på det mötet. Det är inget nytt eller intressant de skall presentera och upplägget känns alldeles för onaturligt… lägger mina krafter på några andra mer konstruktiva och strukturerade konferenser i höst istället.

  Kommentar av Daniel — augusti 30, 2006 @ 19:21

 11. Thomas – är du här också? Suck. Mötet på KTH syftar bara till att peka på saker i klimatdebatten som annars förtigs eller talas vilseledande om i media.

  Vad menar Du egentligen med ”annars kunde du prova på att åka till ett klimatsymposium som kemisten Peter Stilbs snart skall hålla på KTH. Med tanke på en del av talarna så lär det bli en intressant lektion i hur politik och vetenskap blandas ihop.
  http://gamma.physchem.kth.se/%7Eclimate/ ” ??

  Hälsningar

  Peter Stilbs

  Kommentar av Peter Stilbs — september 1, 2006 @ 10:19

 12. Vist blir det en konstig blandning av politik och annat på KTH. Men det är en annan historia. Nu till något jag fastnade för…

  Definiera politik. Jag är själv både politiker och forskare vilket ibland gör det svårt då man ofta arbetar i olika tidsskalor, men annars går det bra. Man måste försöka både som politiker och forskare granska sig själv fundera på vad man tror på och jobba efter dessa regler. Det är i alla fall min filosofi. Forskning och politik blandas ofta vare sig man vill det eller inte, allt som oftast bär man också med sig egna preferenser om hur saker och ting bör förhålla sig och vad som är ett sunt förhållningssätt.

  Att skriva om klimatforskning är att skriva om politik vare sig man själv hävdar att man inte gör det eller inte. Politik är både subjektiv och objektiv, att som många forskare hävda sig stå över politiken är naivt. Speciellt på klimatområdet där det händer mycket nytt och personliga ställningstaganden måste göras till allt nytt som kommer in innan det visar sig om det håller eller inte. Man kan givetvis göra det mer eller mindre subjektivt. Man kan bara göra så gott man kan och försöka vara objektiv… Det kan man göra inom politiken också.

  Aristoteles beskrev politik som ett samhälles gemensamma strävan efter ”ett gott liv” att lösa konflikter mellan det gemensamma bästa och avvikande intressen.

  Att du inte vill recensera politik förstår jag dock.. både för trovärdigheten och för att det är enormt svårt.

  Kommentar av Magnus — september 1, 2006 @ 23:47

 13. Peter, är du här också, suck :-)

  Att de saker som ditt möta tar upp normalt sett ”förtigs” kanske har sina randiga skäl. Zbigniew Jaworowski tenderar att publicera i 21st century science, en tidskrift som ideologiskt är nära släkt med EAP, snarare i normal vetenskaplig press, och hans argument om koldioxidhalten baseras på att han hittat några gamla mätningar av koldioxidhalten från en tid då vi inte hade pålitliga mätningar och sen försöker han ur dessa orimliga mätvärden dra en trend. (Ungefär som John Daly som hittade ett streck på en klippa i Tasmanien och använde det för att hävda att samtliga andra historiska uppgifter om havsnivån måste vara fel).

  Tom Segalstad hävdar på sin hemsida att det är omöjligt att växthuseffekten kan värma upp oceanerna eftersom dessa har så mycket mer värmekapacitet än oceanerna. Ett rent nonensargument vilket man inte måste kunna mycket termodynamik för att inse. En energiimbalans i atmosfären kommer långsamt att värma oceanerna, allt deras värmekapacitet gör är att sakta ned uppvärmningen.

  Kommentar av Thomas Palm — september 2, 2006 @ 13:33

 14. Magnus: Jag håller inte med om att man skriver politik för att man skriver om klimatforskning. Det är inte direkt mycket politik i en vetenskaplig artikel, däremot kan man göra politik av det efteråt. Det är sällan det står i någon artikel uttryckliga politiska förslag eller andra åtgärder som skall göras för att förbättra situationen. Att exempelvis koppla en viss effekt i klimatet till antropogen påverkan är inte politik… politik blir det när man skall göra något åt påverkan. Däremot är det fritt fram för vilken forskare som helst att engagera sig politiskt, men man måste ju skilja på de två rollerna.

  Kommentar av Daniel — september 2, 2006 @ 18:51

 15. Daniel, som forskare blir du, eller kommer i alla fall när du blir mer etablerad, bli tillfrågad om de praktiska konsekvenserna av din forskning eller om klimatförändringar i allmänhet. Vad gör du då, vägrar svara?

  Vad gör du om du liksom Mann råkar skriva en artikel som brukas och missbrukas i den politiska debatten? Håller du tyst även om du ser att dina resultat vantolkas för politiska syften eller ger du dig då in i en politisk debatt för att korrigera? Är du smart ser du till att lära dig tillräckligt mycket om politik för att kunna gissa vilka artiklar som kan komma att citeras av politiska grupper och ser till att skriva i alla fall abstract i dem så att de är svåra att citera på missledande sätt.

  Kommentar av Thomas Palm — september 2, 2006 @ 23:16

 16. Thomas: Tack för att du försöker ta så väl hand om mig och upplyser om vad som är smart och hur jag skall göra som etablerad forskare. Det känns verkligen tryggt att ha dig, även om du verkar underskatta vad jag vet om världen i allmänhet eller politik.

  Det du skriver har jag inte satt mig emot. Jag skriver att vetenskap blir politik när man GÖR politik av det. Vetenskap är INTE politik i sig. Resultat från forskning är INTE politik i sig, men kan mycket väl ANVÄNDAS i politiska syften. Jag har inget emot att ställa min kunskap till förfogande om så efterfrågas. Men det är inte jag, som forskare, som skall göra eller fatta politiska beslut. Blir man indragen i en politisk debatt mot sin vilja får man ta det då och försöka vara så saklig som möjligt, inte politisk (Vilket för övrigt är vad Hans von Storch brukar säga när han håller låda).

  Vad jag säger här är att jag på bloggen inte skall recensera svensk eller annat lands klimatpolitik, eller blanda in politik när jag redogör för resultat som publicerats.

  Kommentar av Daniel — september 3, 2006 @ 19:14

 17. Thomas – suck – jag vill bara kommentera Jaworowski – han har dubbla doktorsgrader (medicin & naturvetenskap). Hans specialitet är strålningsmedicin & strålningsfysik. Han har organiserat 20 glaciärexpeditioner. Han har publicerat 280 vetenskapliga arbeten + 4 böcker. Artikeln i 21st Century är av samma typ som man hittar i exempelvis Forskning & Framsteg. Varför förlöjliga den ? Den egentliga artikeln ni borde titta på är ”Do glaciers tell a true atmospheric CO2 story?” – den är i The Science of the Total Environment (som senare ändrat namn något) 114 (1992) sid. 227-284. Det är en i högsta grad tung tidskrift på Elseviers förlag. Men visst är det hädelse att ifrågasätta något i sammanhanget? ;-)

  Re smutskastningen av ”oliktänkande” som Jaworowski – Dina argument är troligen tagna från Wikipedia och de länkar med rent förtal som någon lagt ut om olika ”climate skeptics”. Totalt beklämmande.

  Peter Stilbs

  Kommentar av Peter Stilbs — september 4, 2006 @ 9:13

 18. Som vanligt väljer Peter Stilbs att ignorera sakliga argument och hänger istället upp sig på att jag kritiserar Jaworowski för att han publicerat i 21st century science&technology. Att han jämför denna tidskrift för galenpannor med F&F är dock en grov förolämpning mot den senare.

  Svara istället på om du anser det rimligt att koldioxidhalten på 1800-talet fluktuerade vilt som Jaworowski hävdar i sina figurer. Fråga även von Storch eller Källén vad de tycker om den saken när du träffar dem. Hur många titlar han har eller hur många glaciärer Jaworowski har varit uppe och klättrat på har inte med saken att göra.

  Och Daniel, att von Storch hävdar att man skall vara så saklig som möjligt är en sak, men vad tycker du om hans recension av ”State of Fear”? Politik eller vetenskap eller mittemellan?

  Kommentar av Thomas Palm — september 4, 2006 @ 15:07

 19. Thomas: Jag förstår inte vad du vill åt. Skall jag ställas till svars för Hans von Storchs texter? Nej du, det kan du glömma, det har inget med mig att göra.

  Kommentar av Daniel — september 4, 2006 @ 17:18

 20. Daniel,

  är själv delvis i klimat-gamet. Jag har pysslat med aerosolforskning. Detta gjorde jag i UK. Anslaget till det projekt jag deltog i, kom direkt från Margaret Thatchers regering. Hon hymlade inte med syftet: ”De Skandinaviska länderna påstår att UK skitar ned dem med Aerosoler, SO2 oh NOx. De vill ha skadestånd. Jag vill veta om det är så”. Det såg bra ut att ha en svensk forskare i teamet. (Detta var på Harwell utanför Oxford, på 80-talet). Dessutom fick jag sedan äran att presentera resultatet för den brittiska regeringen i en hearing. Jag höll nästan på att kissa på mig. Vet ni vad resultatet var? Jo, varje skandinaviskt land skitar ned sig själv mest. UK:s bidrag var försumbart.
  Vad vill jag säga med denna berättelse ur livet? Jo, allt är politik och forskare utan politisk medvetenhet är livsfarliga. Bert Bolin visste precis vad han gjorde som ordförande i IPCC. Det handlade INTE om vetenskap.

  Kommentar av Jan — september 5, 2006 @ 12:38

 21. Jan: Det är milsvid skillnad på politisk medvetenhet (vilket jag inte diskuterat här) och att bedriva politik i sin forskning. Mina resultat om klimatförändringar kopplade till Östersjön är inte politik, däremot kan dessa användas i politiska syften om någon så önskar göra, men det är två helt skiljda saker.

  Kommentar av Daniel — september 5, 2006 @ 18:21

 22. Hihi, det är inte bra att påminna gubbarna att de egentligen inte har den makt de tror sig ha.

  Kommentar av Anonym — september 5, 2006 @ 18:49

 23. Daniel, självklart skall du inte apassa din forskning för att få fram politiskt korrekta resultat och det är det heller ingen som hävdat. Det jag hävdar är att så fort du presenterar din forskning för andra än dina direkta kollegor så kommer det in en politisk aspekt. Av de ej professionella som tar del av resultat från klimatforskningen så är det en helt dominerande grupp som gör det för att de är intresserade av vilka konsekvenser det kan få på samhället. Du kan låtsas att du inte är ett dugg intresserad av politik, men att du har en kategori ”Politik/Media” visar på motsatsen.

  När jag länkade till en text av von Storch eftersom du just citerat honom för att visa på problemet med att skriva utan politiks vinkling vart du plötsligt väldigt aggressiv. Det handlade naturligtvis inte om att du skulle stå till svars för von Storch skriverier, var fick du den idén ifrån? Däremot finns bl a i den artikeln ett utmärk exempel på hur man skriver politiskt genom att låtsas att man själv står ovanför politiken medan ens vetenskapliga motståndare bara ägnar sig åt politik:
  ”Prominent representatives of climate research, however, did not respond by taking issue with the facts. Instead, they worried that the noble cause of protecting the climate might have been done harm.”.
  Sakligt fel, men visst låter det fint för den som inte följt debatten och de vetenskapliga argumenten mot von Storchs resultat?

  Kommentar av Thomas Palm — september 5, 2006 @ 19:25

 24. Thomas: Hur varje enskild person ser på ett resultat är inte mitt problem, och det har jag klargjort tidigare. Jag säger däremot att jag inte skriver om klimat i ett politiskt syfte eftersom det enligt min meningen inte är upp till mig. Alla har olika uppfattningar om vad de läser och lägger givetvis olika aspekter på det (det har jag inte bestridit), men det står jag helt fri från. Kategorin ”politik/media” handlar dock mest om mediala inslag och inte explicit klimatpolitik.

  Vad gäller von Storchs text anser jag det inte står upp till mig att delge mitt tyckande offentligt (på samma sätt som jag här inte skriver om politiska åtgärder som kan eller bör göras inom klimatpolitiken). Och den texten är helt irrelevant till vad hans ståndpunkt är eftersom det är ståndpunkten som är det centrala (vilket jag trodde du förstod), inte von Storch som person eller hans aktiviteter.

  Kommentar av Daniel — september 5, 2006 @ 20:01

 25. Inte direkt mycket politik i en vetenskaplig artikel… så du tycker att det är det? Vad anser du att politik är? Vad är det för skillnad på en politiker som jobbar med att försöka skildra saker objektivt och en forskare? Hur skulle man få pengar till grundforskning om det inte handlade om politik? etc. etc… Du försöker vara objektiv och inte blanda in subjektivt tyckande från din sida. gott så… det betyder ju inte att de du säger inte är politik i någon grad.

  Nu är jag lite tjatig men:
  Aristoteles beskrev politik som ett samhälles gemensamma strävan efter “ett gott liv” att lösa konflikter mellan det gemensamma bästa och avvikande intressen.

  Kommentar av Magnus — september 5, 2006 @ 22:26

 26. Magnus: När jag läser en artikel lägger jag i första hand inte en samhällsaspekt på resultaten, istället lägger jag aspekten ”hur kan jag använda det här i min forskning för att driva mina teser framåt”. Du svarade just på frågan om vad politik är. Det är något subjektivt (därför finns det inget fel- eller rättyckande i denna fråga) och därför försöker jag vara så objektiv jag kan när jag sammanfattar en artikel eller liknande (och jag gör det för min skull, inte någon annans). Jag skriver inte i opinionsbildande syfte eller har någon politisk agenda med det jag skriver. Skriver jag exempelvis att Östersjöns isbeläggning är starkt knuten till vintertemperaturen anser jag att det i sig inte är politiskt. Däremot kan någon ta det, omvärdera till sin världsbild, och driva klimatpolitiska förslag om det är så, men det är inte mitt ansvar eftersom någon då tagit ett rent resultat och gjort det till en ren politisk fråga. Vi har vandrat långt bort från ämnet som själva huvudposten handlade om, men denna diskussion, som i sig är väldigt subjektiv och filosofisk lagd, bottnar snarare i frågeställningen; vilket ansvar har en forskare för sina resultat? Men det är en helt annan frågeställning än det jag skrev från början.

  Kommentar av Daniel — september 5, 2006 @ 22:53

 27. Jag kom ju in en bit in i debatten…

  Men jag håller inte med dig, forskning kan precis som politik vara subjektiv men politik kan också precis som forskning vara objektiv. Min mening är att både objektiv forskning och politik är bättre än för subjektiv. Politik är mycket större än subjektivt tyckande. Politik är inte bara att leverera ett åsikt, politik är problemlösning och strävan efter en bättre värld precis som forskning. Tycker jag forskningen är objektivare än politiken? Ja, mycket… Det utesluter ju inte att politiken går igen i forskningen.

  Kommentar av Magnus — september 5, 2006 @ 22:59

 28. Magnus: Bra, då kan vi iallafall enas om att vi har olika åsikter, med vissa gemensamma beröringspunkter. :)

  I övrigt anser jag denna frågan utagerad från min sida eftersom det inte finns mer att tillägga och tänker inte ägna mer kraft åt att besvara några fler inlägg i denna debatt. Istället lägger jag kraft på att skriva nya intressanta inlägg.

  Kommentar av Daniel — september 6, 2006 @ 8:36


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: