Klimatbloggen

augusti 19, 2006

Koldioxidutsläppens ökningstakt

Filed under: Växthusgaser — by Daniel @ 17:37

Som de flesta vet släpper mänskligheten ut en hel del koldioxid i atmosfären då vi förbränner fossila bränslen, förändrar markanvändningen och så vidare. En del av mängden tas upp av hav, mark och växter men resterande stannar kvar i atmosfären. Sedan vi på allvar upptäckte möjligheten att revulotionera vårt samhälle med industrins hjälp under 1700-talets mitt fram tills idag har halten koldioxid i atmosfären ökat från cirka 260 ppm (miljondelar) till lite mer än 380 ppm (säsongsvärdena varierar). Detta vet vi.

Så hur är ökningstakten idag? Begav mig till NOAAs koldioxidmätningsprogram och fick de senaste siffrorna. Den årliga ökningstakten (förändringen av koldioxidhalten i atmosfären mellan början av januari och slutet av december under samma år) visar att koldioxidhalten den stiger linjärt, vilket inte är någon direkt skenande process1. Däremot är förändringen mycket högre nu än vad den vart tidigare eftersom vi släpper ut mer än vad de naturliga processerna själva gör (undantagsfall finns men har inte inträffat nyligen). Bästa korrellation fås med en linjär kurvanpassning snarare än en exponentiell kurva (vilket motsvarar något som skenar iväg), men korrellationen mellan en anpassad kurva och de uppmäta datapunkterna är såpass låg, på grund av de relativt stora årliga variationerna, att en korrekt värdering är svår att göra. Att utsläppstakten ökar linjärt överlag kanske räcker för många som svar ändå.

Jag gjorde också en plot över koldioxidens ökningstakt. Bilden finns att beskåda här. Som synes är de längsta kontinuerliga och direkta koldioxidmätningarna från Mauna Loa på Hawaii. Dessa startade 1959, pågår fortfarande, och avbildas som röd linje. År 1980 började man vikta ihop flera mätpunkter till ett globalt medelvärde vilket syns som den blå linjen. Notera att de streckade linjerna är årliga datapunkter och att de tjocka heldragna linjerna är ett femårigt glidande medelvärde för att reducera variansen. Intressant är den nedgång som sker under tidigt 1990-tal och kuliminerar 1992. Kan det kanske vara Sovjetunionens kollaps som orsakar den dippen där? Det hela återhämtade sig snabbt och utsläppen var tillbaka i samma hjulspår igen.


1Ordet ”skena” har många olika betydelser beroende på användningsområde. I detta fall hänvisar det till något som växer exponentiellt.

Annonser

4 kommentarer

 1. I din bild framgår att ökningstakten växer i stort sett linjärt, vilket innebär att koldioxidhalten snarare stiger kvadratiskt. I vilket fall som helst är ökningen snabbare än linjär. Satt jag i ett tåg vars hastighet ökade kvadratiskt (eller tom linjärt) utan att visa spår av att sakta av skulle nog jag säga att det skenade.

  Kollapsen i Sovjet kan ha haft betydelse, vad som är lite förvånande är att man inte ser samma spår av kraschen i Asien 1997. Pinatubus utbrott borde haft någon effekt också, fast jag kan inte säga vilken.

  Kommentar av Thomas Palm — augusti 19, 2006 @ 19:30

 2. Thomas: Tack för ditt förtydligande. Det är helt korrekt som du säger om man tittar på själva halten, även om det inte var det jag skrev om. Däremot upptäckte jag att jag skrivit fel på ett ställe, vilket kanske förvirrar, och som jag nu rättat till.

  Pinatubo var väl 1991 och isåfall i samband med östblockets kollaps. Möjligen skulle CO2-halterna kunna ”hållas uppe” i samband med utbrottet, men jag har ingen aning om hur stor påverkan ett stort vulkanutbrott har i CO2-väg. 1997 var inte heller ett nedgångsår (snarare ett mellanår), så krashen till trots var utsläppstakten det året högre än 1996.

  Kommentar av Daniel — augusti 19, 2006 @ 20:57

 3. Jag tänkte inte på utsläppen direkt från Pinatubo utan från vilken inverkan efterföljande avkylning kan fått. Ändring i fotosyntes, i nedbrytningshastighet, i upptag av koldioxid i haven. Det blir snabbt komplicerat.

  Kommentar av Thomas Palm — augusti 19, 2006 @ 21:29

 4. Thomas: Ah, nu förstår jag vad du menar. Helt klart blir det komplicerat (och olinjärt som vanligt). Det enda jag har hittat hittills relaterat just till Pinatubo är att havens vattenstånd föll. Men jag har inte letat specifikt i ämnet. Storskalig påverkan vart det iallafall, så mycket kan vi säga.

  Kommentar av Daniel — augusti 19, 2006 @ 22:53


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: