Klimatbloggen

augusti 14, 2006

Oförändrad nederbörd i Antarktis

Filed under: Arktis/Antarktis,Modeller — by Daniel @ 21:54

Antarktis är en het potatis i klimatsammanhang. Modeller har påvisat ökad nederbörd och allt mindre is på kontinenten i takt med att världen blir varmare. Nu visar det sig dock att modellerna haft fel, hittills. Under de senaste 50 åren har ingen förändring av nederbörd kunnat identifierats, trots klimatmodellernas resultat. Variationerna i nederbörd är såpass stora mellan åren att det inte går att peka på någon som helst trend relaterad till klimatförändringar. Däremot vet man att den mindre västra delen av Antarktis (WAIS) värmts upp en del och upplever ökad avsmältning (oklart om det går att koppla direkt till global uppvärmning dock), samtidigt som det inte hänt något alls på den större östra delen (EAIS) av kontinenten.

Det får en att fundera på om man verkligen skall ta saker för givet bara för att modellerna visar det. Vissa verkar ju tycka det… Det är inte allt för sällan man hör någon säga ”alla modeller visar att …” som ett argument till att det verkligen är så. Man bör nog vara lite mer realistisk och se saker för vad de är och acceptera att modeller är en förenkling av verkligheten och därmed inte kan förklara allt, hur mycket vi än vill. Vissa saker lyckas de exceptionellt bra med, andra saker lyckas de inte fullt lika bra med.

8 kommentarer

 1. ”Däremot vet man att den mindre västra delen av Antarktis (WAIS) värmts upp en del och upplever ökad avsmältning (oklart om det går att koppla direkt till global uppvärmning dock), samtidigt som det inte hänt något alls på den större östra delen (EAIS) av kontinenten.”

  Under en period när vulkaninsk aktivitet och solaktivetet borde ha kylt planetet. Hmmm… Vad kan det bero på???? För det kan ju omöjligt vara relaterat till de utsläpp mänskligheten står för ;)

  Kommentar av Tomas — augusti 19, 2006 @ 19:41

 2. Tomas: Vi befinner oss varken i en ovanligt geologisk aktiv period där vulkanutbrott kyler eller en lågintensiv solcykel med mindre instrålning. Och nej, man kopplar inte uppvärmningen över WAIS till de mänskliga aktiviteterna i sig (möjligen indirekt) eftersom uppvärmningen är lite ojämnt fördelad. Det kan vara flera faktorer som spelar roll, bland annat om havsströmmar ändrat sig. Vi får väl se när mer data kommer in.

  Kommentar av Daniel — augusti 19, 2006 @ 21:05

 3. Hämtat från NewScientist

  Climate change is with us. A decade ago, it was conjecture. Now the future is unfolding before our eyes. Canada’s Inuit see it in disappearing Arctic ice and permafrost. The shantytown dwellers of Latin America and Southern Asia see it in lethal storms and floods. Europeans see it in disappearing glaciers, forest fires and fatal heat waves.
  Scientists see it in tree rings, ancient coral and bubbles trapped in ice cores. These reveal that the world has not been as warm as it is now for a millennium or more. The three warmest years on record have all occurred since 1998; 19 of the warmest 20 since 1980. And Earth has probably never warmed as fast as in the past 30 years – a period when natural influences on global temperatures, such as solar cycles and volcanoes should have cooled us down. Studies of the thermal inertia of the oceans suggest that there is more warming in the pipeline.
  Climatologists reporting for the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) say we are seeing global warming caused by human activities and there are growing fears of feedbacks that will accelerate this warming.

  Den överveldigande majoriteten av vetenskapen har sin bild klar.

  Verkar som Chalmers har köpts in av oljelobbyn medans KTH är kvar i verkligheten. Deras största akilleshäl är att de inte har presenterat nå’n trovärdig förklaring till den globala uppvärmningen om det inte skulle vara rellaterat till de utsläpp av växthusgaser mänskligheten står för.

  “man kopplar inte uppvärmningen över WAIS till de mänskliga aktiviteterna i sig” Jo, jag vet att man inte kan koppla en enskilld tempreturhöjning till en given platts vid en given tidpunkt till växthusgasutsläppen. Fortfarande väntar många på en alternativ förklaring till den globala uppvärmningen om det inte är de mänkliga bidragen till växthusgaserna. Läs och begrunda länken.

  Jo, en sak till. Vore bra om du kunde ange dina källor. Bush administrationen kanske, bortsett från deras forskare som får sina rapporter ändrade av ekonomer och jurister innan de tillåts publiceras, eller nå’t annat kålhuvud innom oljelobbyn.

  Kommentar av Tomas — augusti 20, 2006 @ 8:19

 4. Tomas: Det vore en fördel om du överhuvutaget läser vad jag skriver innan du börjar med grundlösa påståenden och huvudlöst anklagande som inte har någon som helst grund i något av vad jag har skrivit. Jag har aldrig motsatt mig att mänskliga aktiviteter påverkar jordens klimat och jag delar samma uppfattning som de flesta andra klimatforskare har samt förordar att IPCCs slutsatser är de mest troliga, men jag tvivlar på att du vet vad det innebär. Ditt prat om oljelobby är det mest löjliga och oseriösa jag sett på länge. Det visar bara att du absolut inte läst och förstått ett enda ord av jag har skrivit i något inlägg. Och varför skall jag läsa på Wikipedia? Jag arbetar med frågeställningen dagligen, varför jag hellre läser de artiklar som publiceras i ämnet i tidskrifter. Vad har förresten Chalmers och KTH med saken att göra? Vad gäller mina källor så anger jag dem i texten som jag skriver med länkar. Återigen visar du prov på att du inte har läst och ditt svammel om Bush visar bara att du inte är seriös eller ens kan tas på allvar. Nej, det du skrev är bland det dummaste jag läst på länge.

  Kommentar av Daniel — augusti 20, 2006 @ 10:26

 5. Jo tack, din artickels primära ‘källa’ är baserd på ett uttalande av ”Andrew Monaghan, a research associate with Ohio State University’s Byrd Polar Research Center and lead author of an article on the topic published in the Aug. 10 edition”. Om man klickar på länken i den delen av artickel kommer man till följande

  En sökning på ‘Andrew Monaghan’ ger bla. ‘Graduate student Andrew’ , ger verkligen tyngd åt artickeln ;), som du kan läsa om här 

  Är det han som drar slutsattsen i din artickel, om inte, Vem???

  Kommentar av Tomas — augusti 20, 2006 @ 13:06

 6. Tomas: Hur ScienceDaily väljer att länka nyckelord på sin sida bryr inte jag mig om. Den artikel du däremot är ute efter, som är grundkälla till det hela, finns hos Science. Förstaförfattare är Monaghan och då är det väl inte särskilt konstigt om han uttalar sig om resultaten? Det verkar snarare ganska rimligt. Bara för att någon är doktorand betyder inte att denne inte kan tas lika seriöst. Herregud, det är ju doktoranderna som mycket driver forskningen framåt! Och visst ger det tyngd till artikeln, lika mycket som om någon annan av dem som är medförfattare hade sått först (resultaten är inte bättre eller sämre beroende på vem som levererar dem). Mer om Monaghan kan du läsa här och jag noterar att han påbörjade sin doktorandutbildning cirka tre månader efter jag påbörjade min (inte för att det betyder något eller har med saken att göra).

  Kommentar av Daniel — augusti 20, 2006 @ 14:36

 7. Hans professor skriver …
  FINDINGS: The first paper, entitled ”Recent trends in Antarctic snow accumulation from Polar MM5 simulations”, is in the July 2006 issue of Philosophical Transactions of the Royal Society, A. We found that there is broad agreement between the two Polar MM5 data sets for the annual precipitation trends for 1985-2001. These generally agree with ice core and snow stake accumulation records at various locations around the continent, indicating broad areas of both upward and downward trends. Averaged over the continent the annual trends are small and not statistically different from zero, suggesting that recent Antarctic snowfall changes do not mitigate current sea level rise. However, this result does not suggest that Antarctica is isolated from the recent climate changes occurring elsewhere on Earth. Rather, these are expressed by strong seasonal and regional precipitation changes.

  Som du ser är hans slutsats inte att man ska skrota de modeller som finns nu bara pga. det här, läs sista meningen nogrant.

  Det är också förvånande, minst sagt, att en forskare kant tro att en datormodell aldrig kan vara nå’t annat än en aproximation av verkligheten.

  Kommentar av Tomas — augusti 20, 2006 @ 16:28

 8. Tomas: Det uttalandet skiljer sig inte på några sätt från min uppfattning eller vad jag har skrivit, så jag har svårt att förstå mig på dina logiska kullerbyttor. Klimatförändringar sker överallt alltid på vår jord. Jag har inte påstått att man skall skrota modellerna (isåfall hade jag gjort mig själv arbetslös eftersom jag modellerar hav och klimat), däremot säger jag att man inte skall lita blint på modellernas resultat och ta dem för givet. Det är ljusårs skillnad mot vad du påstår att jag säger. Ibland gör modellerna ett väldigt bra jobb och ibland blir det skrutt (vilket jag också skrev), det är absolut inget konstigt med det. Och varför skulle en modell inte vara nåt annat än en aproximation? Själva ordet i sig säger ju att det är en modell, inte en kopia. Vi beskriver inte alla mekanismer och processer i en modell utan väljer ut dem som vi tror är avgörande för klimatet. Skall vi ha en modell som är en exakt avbildning av systemet i sig måste vi först ha enormt mycket mer datorkraft SAMT ha hittat alla mekanismer och feedbacks som kan tänkas finnas i systemet… men där är vi inte än. Däremot, ju mer vi förstår av klimatsystemet, destu mer kan vi programmera in i modellerna så att de liknar verkligeheten allt mer.

  Kommentar av Daniel — augusti 20, 2006 @ 17:12


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: