Klimatbloggen

augusti 11, 2006

Världshaven kyls av…

Filed under: Havet,Klimatdata,Modeller,Temperaturer — by Daniel @ 17:26

Via Roger Pielke Sr:s blog blir jag uppmärksammad på att ett nytt intressant papper har accepterats för publikation i Geophysical Research Letters. Studiens titeln är ”Recent Cooling of the Upper Ocean” och är skriven av John Lyman, Josh Willis and Gregory Johnson. Endast den övre delen av världshaven har studerats, vilket utgör de första 750 metrarna.

Artikeln är intressant av flera anledningar. Bland annat har de med hjälp av nya mätmetoder kunnat etablera en liten osäkerhetsmarginal i nya mätningar där man bestämmer havens värmeinnehåll. Det är viktigt för att kunna tolka hur en uppvärmning i atmosfären påverkar haven. Världshaven har ändå 1000 gånger större värmekapacitet än atmosfären och därför är det rimligtvis en god idé att studera hur värmeinnehållet i haven förändras över tid. Det andra som artikeln visar är att värlshaven under perioden 2003-2005 kylts av med 3.2×1022 J (felmarginal: 1.1×1022 J), vilket motsvarar -1,01 W/m2 (felmarginal: 0,33 W/m2), vilket i sig kan jämföras med uppvärmningen mellan tioårsperioden 1993-2003 på 0.33 W/m2 (felmarginal: 0.23 W/m2). Denna nerkylning motsvarar en minskning med 21% av värmet som haven mottagit mellan 1955 och 2003. Värmeinnehållet är nu ungefär lika stort som det var 2001.

Orsaken till värmeförlusten är inte känd och den har skett i hela vattenkolumnen. Däremot verkar de största förlusterna ha skett mellan 300-750 meters djup och förmodligen djupare än så. Författarna gör oss också uppmärksamma på att någon minskning i det globala vattenståndet inte skett under samma tidsperiod, vilket skulle kunna förklaras av avsmältning från glaciärer runt om i världen, även om det inte går att dra en sådan slutsats än eftersom mätserierna är för korta.

Den största lärdomen som vi kan dra från artikeln är den som författarna själva lägger fram, nämligen att inte någon klimatmodell har lyckats fånga de interna variationerna i havens värmeinnehåll. Det är mycket viktigt för förståelsen av klimatsystemets dynamik att haven, med sin stora värmelagringsförmåga i förhållande till atmosfärens lilla förmåga, blir korrekt beskrivna i modellerna.

Annonser

2 kommentarer

 1. Hej!
  Jag tycker om din blogg och läser mycket med stort intresse. Du har en bra förmåga att enkelt och lättfattligt på ett pedagogiskt sätt förklara även lite svårare fenomen. Jag gillar speciellt att du har med så mycket intressant historia i dina inlägg!

  Nu till min kommentar… Du skriver… ”Via Roger Pielke Sr:s blog blir jag uppmärksammad på att ett nytt intressant papper” … Hm, jag tycker inte om användningen av ordet ”papper” för det Engelska ”paper. En artikel bör där stå. Ordet pek är inte heller bra. Det användes initialt för ordet ”pekoral” dvs när någon fann brister i en annans artikel kallade man det pek i nedsättande mening. Det var bara den lilla detaljen jag reagerade negativt på. Ditt inlägg som helhet är mycket intressant!
  Ha det gott! /Katrin

  Kommentar av Katrin — augusti 19, 2006 @ 22:38

 2. Katrin: Tack skall du ha. Roligt att du gillar vad jag skriver. Historia är något som ligger mig varmt om hjärtat och jag brukar säga att nyckeln till framtiden ligger i historien. Så räkna med fler sådana inlägg framöver.

  Att använda ordet ‘papper’ på svenska gör jag dagligen på jobbet. Jag tror det är ett vedertaget ord även på svenska, åtminstone inom universitetet (iallafall på min institution). Men det är helt klart sant att ‘artikel’ är ett mer korrekt svenskt ord för det hela. Vad gäller ‘pek’ så kan jag förstå hur du menar. Satt själv häromdagen och skrev på ett nytt papp… förlåt, en ny artikel och trasslade in mig lite i ordval när jag refererade till andras arbete. På engelska kan det vara väldigt känsligt. Refererar man exempelvis till någon som ”suggested” är det som att man inte riktigt håller med, medan ”demonstrated” är starkt medhållande. Båda orden går ju att byta ut mot varandra utan problem och som svensk kan det vara problem att uppfatta nyanserna. Och det är även svårt även på svenska ibland.

  Kommentar av Daniel — augusti 19, 2006 @ 23:01


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: