Klimatbloggen

augusti 8, 2006

Världstemperaturen i juli

Filed under: Klimatdata,Temperaturer,Väder — by Daniel @ 18:20

I halva Sverige var det riktigt varmt i juli och en del rekord slogs. I övriga Europa slog julitemperaturen också rekord i ett antal länder, exempelvis Danmark och Storbritannien. Men hur var det i övriga världen? Nu har GISSTemp släppt sina julivärden baserade utifrån stationer runt om i världen. Ser vi till den globala temperaturen var julitemperaturen 0,81 grader varmare än långtidsmedelvärdet 1951-1980. Det var första gången iår som en månad översteg förra årets motsvarande temperatur (bortsett från februari då det var 0,01 grader varmare 2006 än 2005). Tidigare månader har temperaturen legat kring 0,1-0,3 grader lägre än ifjol. Årets globala julitemperatur var den näst varmaste hittils, slagen endast av juli 1998 och då med 0,09 grader. Denna temperatur är beräknad på endast landstationer. Tar vi även med havens yttemperatur avviker den med 0,54 grader, vilket är 0,01 grader kallare än juli 2005 eller, om man hellre ser det i form av ranking, den fjärde varmaste juli.

Som tidigare påpekats är en global medeltemperatur ganska intetsägande varför vi tittar på hur stort bidraget var från vardera hemisfär. För norra hemisfärens del avvek julitemperaturen med 0,87 grader, vilket placerar juli på en tredje plats. Varmaste julimånaden var 1998 följt av 2005. Även för södra hemisfärens del var årets juli den tredje varmaste sedan mätningarna började 1880. Där var temperaturen 0,76 grader över normalen, vilket i absoluta siffror är 80% högre än förra året. Södra hemisfären uppvisar dock en klart större variabilitet jämfört med den norra hemisfären.

UPPDATERING: Jag gjorde en liten figur över julitemperaturens utveckling 1980 till 2006. Se bilden här. Notera att temperaturen anges i avvikelse mot normalperioden 1951-1980. Global = global medeltemperatur; SH = Södra hemisfären; NH = Norra hemisfären; SST = Global temperatur inklusive ytvattentemperatur.

Annonser
TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: