Klimatbloggen

augusti 6, 2006

Förvirrande standardperioder

Filed under: Klimatdata,Temperaturer — by Daniel @ 20:52

Inom WMO, World Meteorological Organisation, har det under en längre tid pågått en diskussion om hur standardperioderna skall definieras. En standardperiod är den 30-åriga period som anses utgöra en normal för klimatet, det vill säga ett 30-årigt långtidsmedelvärde. Det verkar råda en viss oenighet om vilken 30-årsperiod som skall ligga till grund för normalberäkningarna. När vi i veckan hörde att medeltemperaturen i sydsverige låg fyra grader över normalen innebär det jämfört med perioden 1961-1990. Detta är den mest använda standardperioden och används också av IPCC. Frågan är dock hur länge en period kan anses för att vara normal, eftersom vi vet att klimatet varierar över tid. Det hade vart märkligt idag om någon föreslog att använda perioden 1901-1930 som en standardperiod, varför heller ingen skulle komma på tanken att föreslå den perioden (även om NASAs GISSTEMP använder 1951-1980 som standardperiod). Vissa länder, som exempelvis Storbritannien, använder sig istället av en normalperiod som uppdateras vart tionde år. Hos MetOffice jämförs därför alla temperaturer mot perioden 1971-2000. Det är om detta WMOs medlemmar tvistar.

Att en normalperiod omdefinieras har inga följder på uppmätt data, bara på hur ett medelvärde uppfattas gentemot ett annat medelvärde. Så rent avskalat handlar det bara om formalia. Frågan är därför hur länge en normalperiod kan betraktas som normal. Årsmedeltemperaturen på global eller hemisfärisk skala har under de senaste åren alltid legat över normalvärdet (regionalt och lokalt förekommer det dock variationer). Om medeltemperaturen ligger över normalmedeltemperaturen under lång tid, kan man då fortfarande säga att normalen är normal eller blir den då, rent filosofiskt, onormal? Eftersom klimatet är kontinuerligt föränderligt, vare sig vi vill det eller inte och vare sig vi blandar oss i eller inte, kommer obönhörligen en fördefinierad normal enligt standardperioden att bli ”onormal” efter en stund, så till vida att den sällan inträffar. En omdefiniering av standardperioden är därför kanske lämplig.

Det sägs att ett ”mannaminne” sträcker sig cirka 30 år. Det är möjligt att det är så (själv är jag inte ett mannaminne gammal ännu). Samtidigt passar det bra in på att en normalperiod är 30 år lång. Vad som vart normalt under de senaste 30 åren är därför en ganska lämplig vald normalperiod. Det bästa sättet är dock att anväda sig, som MetOffice, av de senaste 30 åren med dekadavslut. På så sätt slipper man uppdatera dem varje år, men ändå ha dem i relevant storleksskala i förhållande till nu observerat väder och klimat…

TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: