Klimatbloggen

juni 28, 2006

3 x Arktis

Filed under: Arktis/Antarktis,Havet,Temperaturer,Vattenstånd — by Daniel @ 19:08

Arktis (och Antarktis) har vart bland det mest förekommande ämnet att skriva om här på bloggen. Det beror helt enkelt på att många nya artiklar, som behandlar området, kommit ut under våren. När det internationella polaråret är över nästa år kommer vi säkert få se ännu fler artiklar kring Artkis och Antarktis – de två mystiska områdena som vi inte vet så mycket om och där datainformationen är väldigt sparsam (sett ur ett tidsperspektiv längre än 50 år).

Några av de nyheter som jag spanat in under de senaste veckorna är bland annat en ännu ej publicerad artikel om det arktiska vattenståndet. BBC rapporterade om att ett holländskt och brittiskt forskarlag, som använder sig av satellitmätningar, registrerat att vattenståndet i Arktis sänkts i medeltal cirka 2 millimeter per år mellan 1995 och 2003. Varför vet man inte, och förhoppningen är att man kan ta reda på det under nästa års stora expeditioner till området. Även om världshaven höjs globalt betyder det inte automatiskt att vattennivån ökar överallt. Vissa delar kan mycket väl sjunka undan, medan andra ökar (analogt med temperatur). Att havsnivån sjunker i Arktis visar problemet med att använda sig av trendanalys. För egentligen, hur mycket kan man säga av en 8 år lång tidsserie? Att dra en trend i den är också väldigt osäkert (att hitta något som utvecklas linjärt är högst ovanligt). Det är problemet generellt med polartrakterna; dataserierna är oftast väldigt korta. Längre tidsserier behövs, först då kan vi säga åt vilket håll vattenståndet går. Det skulle mycket väl kunna vara en tillfällig nergång under just den tidsperiod som forskarlaget mätt. Ju mer data som samlas in, desto bättre uppskattningar kan man göra. Förhoppningen är nu att man kan lappa ihop ett längre dataset genom att använda andra satelliters data. Problemet med dem är att de inte flyger lika långt norrut. Vi får väl se hur det går med den saken och hoppas att ett längre dataset snart ser dagens ljus. Generellt kan man väl säga att vattennivån varierar ganska mycket, och att det ibland går upp och ibland ner. Men globalt sett går den i snitt upp.

Den andra nyheten är en artikel av Chylek, Dubey and Lesins i Geophysical Research Letters (GRL). Syftet är att undersöka hur dagens temperaturer på Grönland kan jämföras med temperaturen under första hälften av 1900-talet, då det som bekant var varmt på Grönland. Återigen visar sig datatätheten vara låg, och till sin hjälp har författarna bara två temperaturserier som sträcker sig över hela perioden. Den ena är från Godthåb/Nuuk på Grönlands västkust och den andra är från Ammassalik på Grönlands östkust. Det första som görs är att dra ett medelvärde under perioden 1905-1955 samt 1955-2005. För såväl Godthåb/Nuuk och Ammassalik visar det sig att perioden 1905-1955 var varmare i medeltal än den senare 50-årsperioden. Genom ett statistiskt test (z-score test) prövar författarna om dekaderna efter 1955 är lika varma, varmare eller kallare än perioden 1905-1955. Jämfört med den globala temperaturen där alla efterföljande dekader är varmare än det förgående visar de grönländska stationerna inte upp samma mönster. Istället visar sig alla dekader efter 1955 vara kallare, med 1975-1985 och 1985-1995 som de kallaste perioderna.

Slutsatserna från artikeln är följande:

[14]   We have analyzed temperature time series from available Greenland locations and we have found that:

[15]   i) The years 1995 to 2005 have been characterized by generally increasing temperatures at the Greenland coastal stations. The year 2003 was extremely warm on the southeastern coast of Greenland. The average annual temperature and the average summer temperature for 2003 at Ammassalik was a record high since 1895. The years 2004 and 2005 were closer to normal being well below temperatures reached in 1930s and 1940s (Figure 2). Although the annual average temperatures and the average summer temperatures at Godthab Nuuk, representing the southwestern coast, were also increasing during the 1995–2005 period, they stayed generally below the values typical for the 1920–1940 period.

[16]   ii) The 1955 to 2005 averages of the summer temperatures and the temperatures of the warmest month at both Godthaab Nuuk and Ammassalik are significantly lower than the corresponding averages for the previous 50 years (1905–1955). The summers at both the southwestern and the southeastern coast of Greenland were significantly colder within the 1955–2005 period compared to the 1905–1955 years.

[17]   iii) Although the last decade of 1995–2005 was relatively warm, almost all decades within 1915 to 1965 were even warmer at both the southwestern (Godthab Nuuk) and the southeastern (Ammassalik) coasts of Greenland.

[18]   iv) The Greenland warming of the 1995–2005 period is similar to the warming of 1920–1930, although the rate of temperature increase was by about 50% higher during the 1920–1930 warming period.

[19]   v) There are significant differences between the global temperature and the Greenland temperature records within the 1881–2005 period. While all the decadal averages of the post-1955 global temperature are higher (warmer climate) than the pre-1955 average, almost all post-1955 temperature averages at Greenland stations are lower (colder climate) than the pre-1955 temperature average.

[20]   An important question is to what extent can the current (1995–2005) temperature increase in Greenland coastal regions be interpreted as evidence of man-induced global warming? Although there has been a considerable temperature increase during the last decade (1995 to 2005) a similar increase and at a faster rate occurred during the early part of the 20th century (1920 to 1930) when carbon dioxide or other greenhouse gases could not be a cause. The Greenland warming of 1920 to 1930 demonstrates that a high concentration of carbon dioxide and other greenhouse gases is not a necessary condition for period of warming to arise. The observed 1995–2005 temperature increase seems to be within a natural variability of Greenland climate. A general increase in solar activity [Scafetta and West, 2006] since 1990s can be a contributing factor as well as the sea surface temperature changes of tropical ocean [Hoerling et al., 2001].

[21]   The glacier acceleration observed during the 1996–2005 period [Rignot and Kanagaratnam, 2006] has probably occurred previously. There should have been the same or more extensive acceleration during the 1920–1930 warming as well as during the Medieval Warm period in Greenland [Dahl-Jensen et al., 1998; DeMenocal et al., 2000] when Greenland temperatures were generally higher than today. The total Greenland mass seems to be stable or slightly growing [Zwally et al., 2005].

[22]   To summarize, we find no direct evidence to support the claims that the Greenland ice sheet is melting due to increased temperature caused by increased atmospheric concentration of carbon dioxide. The rate of warming from 1995 to 2005 was in fact lower than the warming that occurred from 1920 to 1930. The temperature trend during the next ten years may be a decisive factor in a possible detection of an anthropogenic part of climate signal over area of the Greenland ice sheet.

En del av vad de drar som slutsats är omdebatterat. Vad gäller den sista punkten ligger det mycket nära den slutsats, gällande Östersjöregionen, som presenterades för en månad sedan (se här och här). Regionalt kan en sådan slutsats mycket väl stämma av olika anledningar (se även Hugues Goosse ifrån HOLIVAR). Däremot går det inte att expandera samma resonemang globalt.

Den sista nyheten rörande Arktisområdet är ytterligare en artikel från GRL. Denna artikel är skriven av Walczowski och Piechura och bär namnet New evidence of warming propagating toward the Arctic Ocean. Författarna undersöker med hjälp av data (CTD-mätningar gjorda på sommaren under en 6 årsperiod) hur allt varmare och saltare vatten tränger in i Arktis. Abstraktet lyder:

The dramatic changes in the Arctic climate observed in recent years have generated an urgent need to investigate the Arctic Ocean’s heat budget. Mooring data and synoptic observations in the Fram Strait (FS) region have shown that increasing amounts of heat have been transported into the Arctic Ocean (AO) in recent times. Here we present results from observations conducted in the West Spitsbergen Current (WSC) in summers 2000–2005. The study was motivated by the strong warm anomalies seen in the Atlantic Water (AW) layer over a large area of the WSC, and changes in the WSC structure. We conclude that the warm signal was only approaching the FS, and we expect that high heat transport through the strait will continue and be even higher than during the last 6 years, mostly due to increasing activity and temperature of the western branch of WSC.

Det avslutar därmed rapporteringen för denna gång.

TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: