Klimatbloggen

juni 26, 2006

Hur normal var våren 2006?

Filed under: Modeller,Prognoser,Regionalt,Temperaturer,Väder — by Daniel @ 15:57

Den 22:a februari skrev jag ett inlägg angående en prognos som DMI presenterade där de med en statistisk modell förutspådde att våren hade en 60%-ig chans för att vara kallare än normalt i Sydskandinavien. Samtidigt spådde de med en dynamisk modell att temperaturen skulle ligga 0,4 grader under medelsnittet i samma region. Någon utvärdering, som jag känner till, har DMI inte presenterat. Därför gjorde jag en liten, väldigt grov och förenklad, undersökning med hjälp av temperaturdata från DMI samt de definierade klimatnormalerna för perioden 1961-1990.

  • Mars månad hade en medeltemperatur på -0,20 grader. Det är 2,3 grader kallare än normalt.
  • April visade ett temperaturöverskott på 0,60 grader och en sammantagen medeltemperatur på 6,3 grader.
  • Under maj månad var medeltemperaturen 11,4 grader, vilket också är 0,60 grader varmare ärn normalt.

Räknar man samman detta fås en medeltemperatur för våren 2006 som uppgår till 5.8 grader. Detta ger en avvikande medeltemperatur på -0,4 grader jämfört med normalperioden 1961-1990. Alltså visade den dynamiska modellen rätt temperatur inom en tiondels grad, och den dynamiska modellen hamnade också på ”rätt sida”. Åtminstone för Danmark. Hur bilden skulle se ut för hela Sydskandinavien kan jag inte svara på.

Man ser tydligt att mars månad var mycket kallare än normalt. Vi hade en förlängd vinter iår och inledningen av mars var mycket kall. Inledningen av maj var däremot väldigt varm, med temperaturer som uppgick till sommartemperaturer under någon vecka. Slutet av maj var däremot kyligare med temperaturer på det normala eller kallare än normalt.

Undersökningen skall inte tas på största allvar av en rad anledningar. Bland annat kan jag misstänka att osäkerheterna är relativt stora då jag bara hade tillgång till 30 stationer, medelvärdesbildade över varje månad, spridda över hela Danmark (Kattegat-öar och Bornholm exkluderade). Dessutom är det inte helt utan problem att göra enkla medelvärden med alla stationer då de förmodligen inte är geografiskt jämnt fördelade eller fångar upp hela temperaturvariationen i Danmark. Sist men inte minst är DMIs prognos för våren gjord för Sydskandinavien, där även delar av Sverige ingår. Från detta område har jag inte använt temperaturdata. Ett gott försök är det ändå och det ger en fingervisning hur ”normal” våren var…

TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: