Klimatbloggen

juni 23, 2006

Giltighet bland rekonstruktioner?

Filed under: Rekonstruktioner,Temperaturer — by Daniel @ 10:11

Amerikanska National Research Council har under våren utrett hur tillförlitligheten är bland de temperaturrekonstruktioner som publicerats och uppmärksammats under senare år. Utredningen initierades efter en lång dispyt om hur förfarandet har gått till, metodproblem, datatillgänlighet och liknande frågor efter Michaels Manns berömda artikel, MBH98. En fråga som fått stort fokus är om nuvarande uppvärmning på global skala är varmare eller ej jämfört med medeltida värmeperioden eller någon annan period under de senaste 2000 åren. Igår släpptes så rapporten (finns även i extremt förkortad version). Från pressmeddelandet kan man läsa:

There is sufficient evidence from tree rings, boreholes, retreating glaciers, and other ”proxies” of past surface temperatures to say with a high level of confidence that the last few decades of the 20th century were warmer than any comparable period in the last 400 years, according to a new report from the National Research Council.  Less confidence can be placed in proxy-based reconstructions of surface temperatures for A.D. 900 to 1600, said the committee that wrote the report, although the available proxy evidence does indicate that many locations were warmer during the past 25 years than during any other 25-year period since 900.  Very little confidence can be placed in statements about average global surface temperatures prior to A.D. 900 because the proxy data for that time frame are sparse, the committee added.

Det går även att lyssna till briefingen via följande länk.

Bland de som blev inkallade att prata inför panelen fanns Hans von Storch, Eduardo Zorita och Fidel Gonzáles-Rouco. De har efter panelens offentliggörande av rapporten publicerat några läsvärda kommentarer angående rapporten. Deras punkt 4 lyder:

With respect to methods, the committee is showing reservations concerning the methodology of Mann et al.. The committee notes explicitly on pages 91 and 111 that the method has no validation (CE) skill significantly different from zero. In the past, however, it has always been claimed that the method has a significant nonzero validation skill. Methods without a validation skill are usually considered useless.

Det är intressant eftersom Mann senast under HOLIVAR för en vecka sedan konstaterade att alla hans rekonstruktioner är robusta (och därmed har ‘significant statistical skills’). Panelen höll alltså inte med. von Storch med flera fortsätter att konstatera i sin punkt 6 att mer forskning bör satsas på att objektivt tyda och bedöma fel i datahärledningen samt undersöka alternativa metoder att tillämpa i databehandlingen. Vidare konstaterar de att ”the public perception that the hockeystick as truthfully describing the temperature history was definitely false.” De avslutar med en ganska kritisk kommentar angående hur ärendet uppkom från allra första början: 

We find it disappointing that the method of Mann et al. was not sufficiently described in the original publication, and thus not peer-reviewed prior to publication, and that no serious efforts were made to allow independent researchers to check the performance of the methods and of the data used.

Vid tidpunkten för detta inläggs publicerande hade jag ännu inte kunnat hitta någon kommentar på rapporten från Mann.

10 kommentarer

 1. Jag tror nog att man kan anta att Mann varit inblandad i den här kommentaren på RealClimate:
   

  Kommentar av Thomas Palm — juni 24, 2006 @ 9:10

 2. Rapporten är skriven så att alla kan få något ut av den. I min mening är det en rapport som inte visar något nytt alls. De har inte alls vågat ta ställning i de nyckelfrågor som vart grund till stor kontrovers. Såväl Mann (iföga Thomas djärva antagande) som von Storch samt McIntyre är glada över rapportens slutsatser. Verkar som panelen åt kakan men samtidigt hade den kvar. Ett svårt konststycke, men det har lyckats denna gång.

  Kommentar av Johan Nilsson — juni 25, 2006 @ 20:42

 3. Thomas: Tack för länken. Räknade inte den som ett ”Mann”-statement, vilket var det jag hoppades hitta då det hela snurrar kring ”honom” i stor utsträckning.

  Johan: Ja, det verkar verkligen som om de tillfredsställt alla… De tre du nämner har både ros och ris att ge rapporten. Nu skall vi väl inte hänga upp oss på tre parter dock. Det är väldigt många fler som förhördes hos panelen. Deras syn har jag inte tittat närmre på och är inte min intention heller.

  Kommentar av Daniel — juni 25, 2006 @ 20:47

 4. Vad man än kan säga om Mann, det är rätt imponerande att hamna så ute i hetluften samma år som man får sin PhD samtidigt som de två mycker mer seniora forskarna Bradley och Hughes nästan helt ignorerats. Det är ett eko av Rasools och Schneiders artikel om möjlig nedkylning av sulfater där Rasool försvann och Schneider fått hela äran/skulden.

  Kommentar av Thomas Palm — juni 26, 2006 @ 11:50

 5. En annan djärv teori: Manns utsatthet beror på IPCC. Förstaförfattaren är nästan uteslutande den som ställs till svars för artikeln och/eller får ta äran för arbetet. Hans då nyblivna doktorsgrad har inget med saken att göra. Han blev doktor två år innan MBH98 publicerades. Sitter du på sprängstoff spelar det ingen roll vare sig du är doktorand, junior eller senior forskare. Du är inte bättre eller sämre forskare för det.

  Kommentar av Johan Nilsson — juni 26, 2006 @ 16:10

 6. Enligt Manns CV vart han inte doktor förrän 1998 även om hans avhandling var klar 1996. Rasool och Schneiders artikel är ett motexempel på att det alltid är förstaförfattaren som får ”skulden”.

  Att artikeln uppmärksammades av IPCC är utan tvivel viktigt för attackerna på den, men det är ändå ett mysterium varför kontrarians valde just den av allt material i IPCC:s rapport. Man ser ofta påståenden som att i stort sett hela IPCC:s rapport skulle baseras på just Manns arbeten.

  Kommentar av Thomas Palm — juni 27, 2006 @ 11:38

 7. Jag skulle kalla det för formalia.

  Det är ett mysterium trots att det är ett faktum. Ett alternativ till förkling är att den kurvan syntes mest i pressen och har använts i stor utsträckning efteråt av diverse personer, institutioner och myndigheter. De andra kurvorna har inte exponerats lika mycket. En hypotetisk fråga: Skulle du hellre attackera något som inte syns framför något som syns?

  Vem säger att Mann är grunden för hela IPCC? Jag vill se konkretisering med många källor eftersom du säger att man ”ofta” ser det.

  Kommentar av Johan Nilsson — juni 27, 2006 @ 12:42

 8. Thomas & Johan: Totalt irrelevant diskussion tycker jag. Det viktiga här är att en ny rapport presenterats som uppenbarligen tre parter i debatten känner stöd för. Vem som sedan tycker vilka rekonstruktioner är bra respektive dåliga och varför är helt ointresant och irrelevant. Skärpning grabbar! Ta upp er dialog ur sandlådan.

  Kommentar av Daniel — juni 27, 2006 @ 13:46

 9. Som Johan redan konstaterat kan alla sidor stödja NRC:s rapport därför att den inte tar ställning utan framför åsikter som passar alla sidor, vilket i sig är något av en prestation givet hur polariserad debatten är.

  Vad gäller det helt irrelevanta så finns ett exempel här
  Det är alltså inte bland vetenskapsmännen den åsikten florerar utan bland mer ideologiska debattörer, och mer i USA än i Sverige även om jag hittade ett svenskt exempel.

  Kommentar av Thomas Palm — juni 27, 2006 @ 15:18

 10. Thomas: Det är alltid ett problem att blanda politik och vetenskap (samma problem återfinns inom en rad ämnen). Det är den vetenskapliga dialogen som är den viktiga och som man bör ägna sig åt och det är den vi skall fokusera på här.

  Kommentar av Daniel — juni 28, 2006 @ 10:40


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: