Klimatbloggen

maj 30, 2006

Golfströmmen på tapeten igen

Filed under: Havet,Modeller,Oceancirkulation — by Daniel @ 18:09

En av mina kollegor, Olof Dahl, presenterar imorgon sin avhandling Coastally Trapped Waves and Currents vid oceanografiska avdelningen vid Göteborgs Universitet. Redan har avhandlingen fått en del uppmärksamhet i såväl GP (ej online) som hos SVT och SR Vetenskapsradion. De resultat Olof presenterar visar på att det inte finns någon risk för Golfströmmen att stanna av när klimatet blir varmare. En anledning är den ytterligare dimension av komplexitet Olof lagt in i sin modell, vilket i sin tur har förenklat beräkningarna. Tidigare har man modellerat golfströmmen utifrån de mest enkla antaganden, exempelvis att botten är platt och att sidorna i havsbassängerna är lodräta. Med Olofs modell läggs istället lutande bottnar in, något som förenklar bland annat beräkningar på strömmars transport vid densitetsskillnader. I GUs pressmeddelande kan vi läsa

En konsekvens av teorin är att Nordatlantiska strömmen (den förlängning av Golfströmmen som anses värma upp nordvästra Europa) inte är beroende av att det bildas tungt djuphavsvatten i Arktis och Nordatlanten, vilket ofta annars hävdas. Det skulle innebära att vi kan räkna med ett milt klimat i nordvästra Europa, även om djupvattenbildningen skulle upphöra på grund av klimatförändringar. För att stoppa Nordatlantiska strömmen skulle man behöva ta bort densitetsskillnaden mellan strömmen och det omgivande vattnet (Nordatlantiska strömmen är nämligen lättare än omgivande vatten), till exempel genom att det omgivande vattnet blev sötare.

Även artikeln i GP (ej online) ger intressanta formuleringar värda att fundera på:

– Att Golfströmmen skulle stanna av och det blir kallare tror jag är ett skräckscenario, säger Dahl. Möjligen skulle klimatförändringen kunna leda till förändringar som leder till att det regnar mer vid Arktis, vilket i sin tur skulle kunna påverka strömmarna.

– Men då måste det börja regna väldigt mycket. Lite elakt skulle man kunna säga att det är svårt att skrämma folk med att det blir varmt. Därför måste man hitta på något som gör att det blir kallt istället…

Tidigare iår diskuterade jag ämnet ur en annan vinkel. Läs gärna även det inlägget.

Annonser

2 kommentarer

  1. Att golfströmmen skulle stanna har länge setts som mycket osannolikt. Däremot är det ett bra exempel på att klimatet inte nödvändigtvis är snällt och linjärt utan att man om man stör systemet tillräckligt kan få det att hoppa från ett tillstånd till ett annat. Just golfströmmen hör till det bättre studerade eftersom den ligger utanför det vetenskapligt aktiva Europa, men hur många andra potentiellt bistabila system har vi på jorden? Risken är att vi inte upptäcker det förrän omslaget redan skett. Intressant rent vetenskapligt, naturligtvis, men jag skulle hellre se att vi genomförde sådana här fullskaleexperiment på någon annan planet än den vi bor på.

    Kommentar av Thomas Palm — maj 30, 2006 @ 21:50

  2. Thomas: Okej, om vi skall vara övertydliga så betyder ordet ”stanna” i samband med Golfströmmen att strömmarna försvagas, eller flyttas längre söderut. Men om vi då märker ord så skall vi inte heller använda Golfströmmen som term eftersom den inte finns i nordöstatlanten eller de nordiska haven. Här är det väl framförallt nordatlantiska strömmen samt norska kustströmmen vi pratar om. Men vissa förenklingar måste göras, och där kommer ord som ”Golfströmmen” och ”stanna” in, vilka används flitigt i debatten. Men det trodde jag att du redan visste. Att värmetransporten norrut skulle avstanna helt är det väldigt få som tror (även om det ibland kan slinka ur en och annan), men det förs en livlig debatt om strömmen kan försvagas eller förflyttas i nord-sydlig riktning. Senast i höstas och vintras var det mycket prat om det när artiklar publicerades i Science om att salthalten i nordatlanten minskat med någon hundradel på 50 år. Att värmetransporten i Atlanten är välstuderad är förvisso sant, men det är inte samma sak som att vi vet allt om fenomenet, speciellt inte dynamiken. Olofs arbete är värdefullt för att förstå hur kustströmmarna, som är inblandade i processerna, beter sig. Hans resultat visar att det krävs mer än vad som normalt antas innan strömmarna påverkas.

    Kommentar av Daniel — maj 30, 2006 @ 22:44


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: