Klimatbloggen

maj 14, 2006

Kaliber om den fria forskningen

Filed under: Politik/Media,Samhälle — by Daniel @ 16:21

Ett snabb avstickare till dagens Kaliber på P1; angående den fria forskningen vid Sveriges universitet. Smaka på dessa maffiga citat från Kalibers undersökning bland Sveriges professorer:

  • Både företag och forskningsråd vill ha styrd forskning som bekräftar de egna, redan intagna positionerna.
  • Hälften av de 2100 professorerna säger att de är mer eller mindre politiskt styrda i sin forskning, tex när det gäller vilka undersökningar som de kan få anslag till.
  • ”Ett projekt som var på väg att ge ”fel” svar avbröts av finansiären.”
  • ”Jag har känt att det resultat jag velat skriva om måst friseras för att falla den medelsgivande myndigheten på läppen.”
  • ”Finansiären beställde liksom ett resultat, inte forskning.”

I Kalibers undersökning verkar en del tonvikt ligga på den medicinska forskningen, men det ser absolut inte annorlunda ut inom andra områden. Följande fråga med svar är viktigt att ta upp i sammanhanget: 

– Vad kan politisk styrning av forskning leda till?

– Det kan leda till att man bara får fram den typen av kunskap som för tillfället är politiskt korrekt. Det tror jag är farligt. Forskarvärlden blir för homogen.

Det är inte konstigt att debatten blir som den blir när det är såhär. Att avfärda nya rön, som inte passar in i den politiskt korrekta bilden, är barockt. Det visar återigen hur enormt viktigt det är att alla åsikter får tas upp och diskuteras. En sådan debatt, som vi exempelvis har om klimatet idag, dödar debatten och resulterar bara i katastrof för samhället. Här finns alltså en viktig uppgift att göra… Vilken tur att jag redan börjat med denna blogg.

TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: