Klimatbloggen

maj 13, 2006

Kristna vs. Muslimer; Den polariserade klimatdebatten

Filed under: Politik/Media,Samhälle — by Daniel @ 12:32

Alla som inte tror på bibeln måste vara muslimer. Det bara är så. Visst är en sådan logik helt idiotisk?! Det finns ju ingen som skulle häva ur sig något så korkat. Ändå förekommer det i vårt samhälle i princip dagligen. Då tänker jag på ”klimatbranschen”. Här har vi dock två andra ord; alarmist och contrarian. Det finns rätt mycket exempel och jag tänkte bara enkelt och snabbt gå igenom ett dagsaktuellt här, och göra en egen liten filosofisk utsvävning kring hela fenomenet.

Senast i fredagens Science benämns redan i den första meningen i en artikel av Richard A. Kerr dem som ser en statistisk osäkerhet i troposfärens uppvärmning som contrarians. Det är ett ganska grovt påhopp, speciellt eftersom Kerr i sin lilla artikel ignorerar den vetenskapliga dialogen. Alla vet att om man har ett dataset kan det alltid analyseras utifrån en massa olika infallsvinklar, som alla ger olika resultat. Så har också gjorts det aktuella datasetet, vilket är ett dataset med mätningar från satellit av troposfärens temperatur från 1979 och framåt. Vissa har kommit till slutsatsen att uppvärmningen i atmosfären är markant mycket lägre än uppvärmningen vid jordytan, andra har kommit fram till att uppvärmningen i princip är densamma både i atmosfär och vid jordyta. I förra veckan konstaterade en rapport att troposfären visst värms upp i samma takt som jordytan. Det är mycket möjligt att det är sant, jag är inte insatt i det ämnet och lämnar det till dem som kan det. Jag är ändå rätt säker på att alla klimatforskare inte håller med om den bilden, utan får andra resultat utifrån sina beräkningar. Skall man då kalla dem för contrarians, vilket Kerr gör? Eller skall man välkomna deras resultat och diskutera dem utifrån vad vi har, även om vi har en annan bild klart för oss just nu? Det mest bisarra i hela situationen är dock att man nu nöjer sig med rapportens svar som det slutgiltiga eftersom klimatmodellerna visar cirka samma som de resultat rapporten konstaterar! Hädanefter kommer alltså alla andra resultat, som går stick i stäv med detta nu etablerade resultatet, avfärdas med motiveringen att klimatmodellerna inte stämmer överens med det. Men låt mig djärvt påstå att man däremot anammar ett nytt resultat, som skulle visa på större uppvärmning än vi tidigare trott, om de matematiska analyserna visar det TROTS att klimatmodellerna INTE visar sådan markant värmning. En spekulation kanske, men högst trovärdig. Att se till osäkerheter i ett så varierande system som atmosfären, även om det visar samma trend som uppvärmningen vid jordytan, betyder inte att man är contrarian eller inte bör tas på allvar. Jag har nog sagt det förr, men det bör sägas igen; forskning är ett samtal där olika uppfattningar kommer till tals och debatteras. Utifrån detta utvecklas vår kunskap åt nya håll. Det är ju det som är så spännande, att det alltid finns olika synsätt på samma sak. Vill någon kalla det för contrariaism, vilket Kerr ju uppenbarligen gör i och med sitt ordval, förbehåller jag mig rätten att kalla honom för alarmist – ett ord som säkerligen Kerr själv inte bekänner sig till.

Richard Kerrs uttalande blir än mer intressanta när jag ser vem, eller vilka, som är författare bakom den rapport som kom i förra veckan och konstaterar att atmosfär och landyta värms upp lika snabbt. Den ansvarige personen för satellitmätningarna är John Christy vid universitetet i Huntsville, Alabama, USA. Han menar, trots att data visar på samma trend i atmosfär och landyta, att det är mycket svårt att koppla uppvärmningen till i huvudsak mänskliga faktorer, eftersom uppvärmningen i atmosfären är mycket snabbare på norra halvklotet än på södra trots att koldioxiden är jämt fördelad över hela klotet. Är då Christy en contrarian enligt Kerr?

Kerr försöker felaktigt göra politiska poäng av påståendet att contrarians inte tror på att atmosfären värmts upp under de sista 100 åren genom att även bunta ihop all skeptiker i contrarian-uttrycket. Det är ungefär lika infantilt som att säga att de som inte tror på bibeln är muslimer. Generalisering i högsta grad skulle jag vilja kalla det, följt av ökad polarisering och smutskastning i debatten, något som inte alls hör hemma där.

Så hur skall man då bena ut begreppen? Det finns väl lika många förklaringar som människor, men jag kan ju berätta hur jag ser på begreppen lite förenklat: Om någon inte kan tänka i banor om naturliga variationer och/eller försöker utmåla en annalkande domedag anser jag att denne bör kunna ses som en alarmist eftersom denne isåfall skyller alla händelser på människan. Om någon däremot förnekar att jordytan värmts upp under de senaste 100 åren anser jag att denne kan kallas för contrarian. Såpass mycket data har vi ändå för att påvisa att det verkligen har skett en uppvärmning. Däremot kan enskilda stationer visa en nedkylning eller ingen trend alls. Mellan dessa två extremer finns det jag skulle vilja benämna för en eller annan form av skeptiker. Gränszonen är däremot väldigt diffus och svårdefinierbar. Dessvärre har skeptikeruttrycket missbrukats i debatten och fått en negativ klang, trots att det borde vara, och är, ett helt neutralt begrepp.

Att vara skeptiker är enligt min mening en sundare hållning eftersom man inte tvingar in sig själv i en viss dogm utan kan se ett problem utifrån flera olika synvinklar. Man letar alltså inte efter en teori som passar just sin egna uppfattning utan kan förmå sig att ändra uppfattning allt eftersom tiden går. Att inte vara skeptiker utan bara svälja saker för vad de är, eller bara ignorera dem, utan att kritiskt granska argumenten är onyttigt. Vad händer då med den egna tankekraften och vilja att förstå naturen som den är eller inte är? Det absolut stora flertalet klimatforskare befinner sig i en ”mittenfåra” där man inte kan säga hur stor del av klimatförändringarna som är mänskliga eller naturliga. Dessa kallar sig normalt inte för skeptiker, och inte heller jag kallar mig för det, utan är snarare neutrala. Det uppfattas av dem med alarmistiska tendenser som skepsism (med betoning på negativ) och av contrarians som alarmistiskt – och det är ur det synsättet som debatten idag förs i media och av politiker och opinionsbildare. Men varför envisas med att säga att saker är på ett visst sätt när vi faktiskt inte vet att saker är på ett visst sätt? Då är det bättre att fortsätta fundera ett tag till. Att vara en skeptiker betyder inte att man exempelvis avfärdar IPCCs slutsatser. Däremot kan man ha vissa invädningar mot delar av rapporten, men det betyder absolut inte att man kastar hela organisationen i soptunnan. Att vara skeptiker betyder inte heller att man ställer sig på industrilobbyns sida, eller att man tycker det är okej att köra bensinslukande bilar eller ens att man ställer upp på Bushadministrationens klimatpolitik. Men sådana myter sprids gärna av alarmister och florerar i media och hos en del politiker. Den enda slutsatsen man kan dra är att debatten utanför forskarkretsar blivit extremt polariserad och alla som inte är bokstavstrogna bibeltolkare blev helt plötsligt muslimer. Det är trist, för världen är mer diversifierad än så.

För att avsluta med lite ord från Richard S. Lindzen:

[I]f somebody says you should take jelly beans for cancer and you say that’s stupid, and he says, well can you suggest something else and you say, no, does that mean you have to go with jelly beans?

UPPDATERING: Se också hur journalisten Laurie David i sin blogg går till hårt angrepp mot klimatforskare Patrick Michaels. Läs hans svar här. När skall journalister lära sig???

Annonser

5 kommentarer

 1. ”Vissa har kommit till slutsatsen att uppvärmningen i atmosfären är markant mycket lägre än uppvärmningen vid jordytan”

  De som tidigare kommit fram till detta är Spencer och Christy baserat på en komplex analys av data från vädersatelliter. Andra som analyserat samma data har kommit fram till motsatt slutsats och förra sommaren fick S&C krypa till korset och erkänna att när de skulle rätta ett fel som påpekades redan 1998 så gjorde det ett teckenfel. När det rättades så blev uppvärmningen i troposfären lika stor som vid marken. Det hindrar nu i och för sig inte somliga från att använda gamla, förlegade data från S&C för att fortfarande hävda att troposfären inte värms upp. Såvitt jag vet finns dock inga forskningsresultat som stödjer detta.

  Sen kan du komma dragande med någon virtuell konspirationsteori om att du tror att *om* någon skulle komma med data som pekar på motsatsen skulle dessa ignorerats, men det är bara grundlösa spekulationer från din sida. Som diskussionen kring Spencer och Christys resultat visat har man snarare ägnat för myckt tid åt att försöka förstå ett avvikande resultat som i slutändan visade sig bero på ett rent räknefel.

  Christy är definitivt en contrarian, om än en av de med vetenskaplig kompetens som gör att han undviker de mest vansinniga argumenten. Han drog stora växlar på sin felaktiga analys av troposfäriska data och har ytterst motvilligt retirerat steg för steg allteftersom nya resultat motsagt hans teser. Att södra halvklotet värms upp långsammare är inte så konstigt: hav värms upp långsammare än land och södra halvklotet innehåller mycket mer hav än norra.

  Att påstå är mittfåran i klimatforskningen aser att man inte kan säga hur mycket uppvärmning som åstadkommits av människan är bara korrekt om du menar att man inte vet *exakt* hur mycket av uppvärmningen. Att större delen av 1900-talets uppvärmning är antropogen finns det överväldigande stöd för.

  Ett annat fel du gör är att du tycks reservera ordet ”skeptiker” för de som tror att förändringarna blir mindre än andra forskare. Även de som tror att förändringarna blir större än väntat bör kallas skeptiker, inte ”alarmister” eller ”domedagsprofeter”.

  Kommentar av Thomas Palm — maj 15, 2006 @ 12:56

 2. För att ge en definition på ”contrarian”. Vad sägs om:
  ”En person som anser att klimatprognoser lider av stora osäkerheter, men enbart talar om de osäkerheter som gör att framtida förändringar blir mindre än forskarmajoriteten räknar med”.

  Kommentar av Thomas Palm — maj 15, 2006 @ 13:16

 3. Thomas: Det är intressant att någon som försöker debattera så totalt missar målet som du gör och istället bara konfirmerar det jag skrivit. För det första, att ha fel betyder inte att man måste ”krypa till korset”. Det var ingen stor kontrovers för Christy när det uppdagade sig för dem att de gjorde ett räknefel. Det är något av det mest vanligaste som går att göra, och jag tror nästan varenda forskare råkat ut för det någon gång. Efter de rättade till räknefelet ökade mycket riktigt uppvärmningen i atmosfären till liknande nivåer som vid markytan. Christy o Co delar och håller med det resultatet, vilket jag inte bortsett ifrån. Min poäng var dock ett tankeexperiment. Låtsas som om någon gör en statistisk analys och kommer fram till ett annan resultat. Hur skall vi förhålla oss till det? Kommer det diskuteras eller bara avfärdas nu när vi har resultat som visar ungefär samma som klimatmodellerna? Här är alltså det viktiga inte vilket resultat som diskuteras utan hur man förhåller sig till ett nytt. Att kalla det för konspirationsteori visar att du uppenbarligen inte förstår jag vad skriver och/eller hellre ägnar dig åt misstänkliggörande utan grunder istället för debatt.

  Jag vet att du gärna dömer folk rakt av, det har vi ju sett prov tidigare, men jag avhåller mig från att stämpla folk som ditt eller datt så länge jag verkligen inte har behov av att göra det. Och nej, man vet inte exakt hur mycket av uppvärmningen under 1900-talet som beror på människan. Vet du? Debatten som förs just nu är just om naturliga variationer jämfört med mänsklig påverkan. Jag vill inte kvantifiera hur stor del som är antropogen respektive naturlig, men jag nöjer mig med att konstatera att det till största sannolikhet är en mixtur av de båda. Och ja, jag kan ändå sova riktigt gott om nätterna. Istället för att ägna FÖR stor del åt just det globala klimatet bör vi först förstå det regionala klimatet, vilket har en helt annan dynamik än det globala, samt påverkar mycket mer. Sådan forskning bör uppmuntras för att vi skall kunna förstå hur stor den mänskliga påverkan är eller inte är.

  Övrigt nedanför är metadebatt: Det är ointressant vad du tycker att jag har fel var gäller definitionen av ordet ”skeptiker”. Det är inte fel. Du borde läsa vad jag skrev ovan i betydningen av ”skeptiker”. Både orden ”Contrarian” och ”Alarmist” är välanvända och välkända begrepp som förekommer i debatten. Definitionen är just att de är debattens ytterligheter. Är någon en alarmist är alltså denne inte en skeptiker, det säger sig ju självt. DÄREMOT är en alarmist skeptisk till resultaten och menar att resultaten är underskattade. Men om du med det menar att alarmister är skeptiker, så blandar du ihop begreppet och förhållningssättet ”skeptiker” i debatten med själva ordet ”skeptisk”, vilket är två helt olika saker.

  Jag håller inte med din definition av contrarian. I princip säger du att ”dem som säger emot en majoritet eller påpekar brister per automatik har fel”. Det anser jag vara snudd på en totalitär syn, som inte är främjande för debatten. Det hade vart intressant att se hur många av våra svenska klimatforskare som håller med din definition. Min gissning är att det inte är särskilt många.

  Kommentar av Daniel — maj 21, 2006 @ 21:35

 4. Daniel, som vanligt missar du min poäng helt. Jag sa inte att de som säger emot en majoritet automatiskt har fel, jag sa att de som förutsätter att fel bara kan gå åt ena hållet är att klassa som contrarians. Läs debattinlägg av folk som Lindzen, Michaels etc och notera hur de beskriver hur opålitliga alla modeller är och alltid gör antagandet att det betyder att den verkliga uppvärmningen blir mindre än beräknat. Den som hänvisar till ”naturliga variationer” bör också nämna möjligheten att de kan ha varit avkylande, så att den antopogena uppvärmningen är större än den uppmätta.

  Sen tycker du mitt uttryck ”krypa till korset” är fel för att en forskare upptäckt något så vanligt som att hans reultat är fel. Ja, hur pinsamt det är beror helt och hållet på hur man agerat tidigare, och den självsäkerhet med vilken Spencer och Christy argumenterat för att deras resultat är de enda rätta och att alla andra varit inkompetenta i sin analys så ÄR det pinsamt att tvingas erkänna att man har fel. Ta här ett exempel av Spencer:
  http://www.tcsdaily.com/article.aspx?id=050504H
  ”This kind of mistake would not get published with adequate peer review of manuscripts submitted for publication. But in recent years, a curious thing has happened. The popular science magazines, Science and Nature, have seemingly stopped sending John Christy and me papers whose conclusions differ from our satellite data analysis. This is in spite of the fact that we are (arguably) the most qualified people in the field to review them. This is the second time in nine months that these journals have let papers be published in the satellite temperature monitoring field that had easily identifiable errors in their methodology.

  I will admit to being uneasy about airing scientific dirty laundry in an op-ed. But as long as these popular science journals insist on putting news value ahead of science, then I have little choice. The damage has already been done. A paper claiming to falsify our satellite temperature record has been published in the peer reviewed literature, and the resulting news reports will never be taken back. This is one reason increasing numbers of scientists regard Science and Nature as gray scientific literature.”

  Vad tycker du? Är det en seriös inställning att anklaga världens två ledande vetenskapliga tidskrifter för att vara ”gray scientific literature” för att de har fräckheten att inte använda en själv som reviewer? När det sen visar sig att det var man själv som hade fel så står man där med ägg i ansiktet.

  När du säger att ”Vissa har kommit till slutsatsen att uppvärmningen i atmosfären är markant mycket lägre än uppvärmningen vid jordytan” så kvarstår problemet att inga seriösa forskare längre gör det! Du klagar på att Kerr kallar sådana som håller kvar vid gamla, inaktuella data för contrarians, men är inte det en rimlig benämning? Först om de kan komma med några trovärdiga argument för sin sak agerar de som trovärdiga vetenskapsmän.

  Du argumenterar sen vidare som inget hänt med ett hypotetiskt argument om att någon kanske en dag gör det. Ja, då får vi väl ta ställning till hur trovärdiga de argumenten är när de finns. Att som du spekulera i att sådana resultat kanske skulle komma att undertryckas är inte konstruktivt. Det undertryckande vi faktiskt sett handlar om precis motsatsen: hur Bushadministrationen har censurerat vetenskapliga rapporter som sagt för mycket om global uppvärmning.

  Kommentar: Frågan är väl snarare om det är fel att ha uppfattning, om ens egen forskning visar på det, att uppvärmningen blir mindre än beräknat. Kommer de fram till det och de har argument för det, så är de välkomna att framföra sina åsikter, precis som dem som tror tvärtom (och alla dem däremellan). Det är ju just detta som ÄR forskning och det pågående samtalet! Så skall debatten se ut! Om Lindzen är övertygad om en sak och Michel Mann om en annan så är det inget fel, det är ju jättebra om de diskuterar! Personligen håller jag inte med någon av dem helt och hållet.

  Jag hade nog inte heller blivit särskilt lycklig om någon använde mina data utan att ge mig en chans att ge en officiell kommentar på resultatet. Det är annars vanligt att någon som kommer med andra uppgifter, baserade på dina data, får sin artikel publicerad tillsammans med en kommentar från datasetets upphovsman. Det skedde inte i detta fallet vad jag vill minnas. Det är inte författarnas fel utan tidskrifternas fel. C&S vände sig därför mot det förfarandet hos tidsskrifterna men ej mot författarna i sig. Att sedan C&S inte insåg felet är ingen big deal. De gjorde senare en rättelse och allt är frid och fröjd.

  Politiker skall inte blanda sig i forskning, det slutar alltid illa. Klimatforskning har inte med politik att göra. Å andra sidan släppte ju Bushadministrationen igenom den rapport, som omtalas i inlägget ovan. Konsekvent? Nej. Hänger jag Bushadministrationen i granen? Knappast. Hänger jag Göran Perssons regering i granen? Icke. Men nyheten att ClimatePrediction hade hittat en modellkombination som gav en uppvärmning på +11 grader valsades världen runt som en jättenyhet, trots att det inte fanns någon substans i det (samtidigt skall det tilläggas att inget nämndes om de kombinationer som gav en avkylning). Ändå kan man ibland fortfarande se personer prata om detta som om det vore verklighet. Oavsett vad sker övertramp stundom, det är förödande för debatten. Övertrampen sker dock uniformt överallt.

  Kommentar av Thomas Palm — maj 22, 2006 @ 8:23

 5. Det är inte Spencer och Christy's data. De kommer från vädersatelliter vars data är allmänt tillgängliga, allt S&C gjort är att analysera dem på ett visst sätt medan andra har tagit samma data och analyserat dem på annat sätt. Varför skulle Spencer ha rätt att kräva att just han skall få granska alla artiklar som publiceras av konkurrerande forskargrupper?

  Kommentar: Jag har inte sagt att de skall kunna kräva att få alla artiklar som publiceras inom området.

  Kommentar av Thomas Palm — maj 23, 2006 @ 20:06


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: