Klimatbloggen

april 11, 2006

Jesus gick på is

Filed under: Glaciärer/Is,Historia — by Daniel @ 8:53

Journal of Paleolimnology har i sitt senaste nummer en artikel från Doron Nof, Ian McKeague och Nathan Paldor där det diskuteras om Jesus, förutsatt att han har funnits, gick på vatten eller is. Enligt författarna är det högst troligt att Jesus faktiskt gick på is, och inte gjorde någon form av mirakel, som det beskrivs i Bibeln.

Där det hela sägs ha ägt rum är den lilla sjön Kinneret (eller Galileeiska sjön) i nuvarande norra Israel. Under nuvarande klimatförhållanden har det aldrig bildats is på sjön och chansen att det skall bildas räknas i artikeln till en gång på 10 000 år. För 1500 till 2500 år sedan var temperaturen i regionen dock 3 grader lägre än idag, vilket sammanfaller med tidspunkten för historiska personen Jesus sagda existens. Eftersom temperaturen var lägre var chansen att is skulle bildas på sjön ett på 160 år (det kan jämföras med bildandet av is på Bälten, som resulterade i Karl Xs vandring över isen år 1658, skedde för första gången på över hundra år). Isåfall skulle det kunna vara så att Jesus faktiskt gick på en frusen sjö snarare än vatten. Det som krävs för att sjön skall frysa till är två dagar med temperaturer på -4 grader. Detta skapar ett tio centimeter tjockt islager som är nog tjockt för att bära en vuxen människa.

Eftersom det inte finns något årtal då Jesus skulle ha gått på sjön kan inte författarna rekonstruera själva årtalet, istället kan de konstatera att sjön faktiskt har fryst till ett flertal gånger under de senaste 12 000 åren. Att kyrkan är starkt skeptisk mot denna nya teori är kanske inte så märkligt. Däremot är det onekligen intressant med nya teorier som kan förkla folksägner och andra mysterier.

2 kommentarer

 1. Intressant teori om att Jesus skulle ha gått på is! Dock går det med säkerhet att veta att just vid det tillfälle då händelsen skulle ha inträffat var sjön ofrusen.

  Berättelsen om när Jesus gick på vattnet finns återgiven i tre av de fyra kanoniserade evangelierna (Matt 14:22-33, Joh 6:16-21, Mark 6:45-52) Om man summerar dessa tre berättelser kan man bland annat konstatera följande:
  1. Lärjungarna åkte båt. Om sjön var frusen, varför var det bara Jesus som kom på att det är lättare att gå på en frusen sjö än att ro?
  2. Det blåste hårt och gick höga vågor. Om sjön helt eller delvis var täckt av is skulle inga vågor kunna uppstå.
  3. Lärjungarna blev förvånade och rädda när de såg Jesus komma gående. Detta måste betyda att händelsen inte var naturlig och vardaglig för dem. Jag vet inte hur vanligt det var på den tiden att man använde sig av isbelagda sjöar för transporter. Om det var ovanligt och ansågs farligt kan ju detta förklara lärjungarnas reaktion…

  Är det någon av dessa tankar som gör att kyrkan är ”starkt skeptisk” till denna teori, eller har de anfört några andra skäl?

  Kommentar av Johannes — september 14, 2006 @ 18:09

 2. Johannes: Vad jag vet så har det aldrig handlat om att nedvärdera kyrkans uppfattning. Istället handlar det om att ge en vetenskaplig förklaring till ett fenomen och hur det isåfall skulle kunna ha skett (det är dock endast stickande i ögonen för dem som är bokstavligt bibeltroende). Om det sedan är ”Jesus” eller någon anna person som ”går på vattnet” är irrelevant. Det handlar om att området vid den tidpunkten mycket väl kunde bli såpass kall att sjön kunde frysa.

  Kommentar av Daniel — september 27, 2006 @ 9:05


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: