Klimatbloggen

mars 6, 2006

Inga isbjörnar – bara pingviner

Filed under: Arktis/Antarktis,Glaciärer/Is — by Daniel @ 22:31

I ett tidigare inlägg uppmärksammade jag ”problemet” kring smältande gröndländska glaciärer. Egentligen bottnar allt i vilket perspektiv man väljer att lägga på nya rapporter. Jag anser att man inte tagit hänsyn till en del saker när det kommer till avsmältningen i Arktis, vilket också framkommer i inlägget. Alltid är det synd om isbjörnarna när isen försvinner i Arktis, men det är ju knappast något nytt och de dog inte ut sist gång isen krympte till nuvarande utsträckning. Men i detta inlägg skall vi förflytta oss så långt söderut på jordklotet som det bara går, och istället för isbjörnar får vi sällskap av pingviner (än så länge har det inte pratats så mycket om att pingvinerna får mindre ytor att gå på).

I Science kommer det inom kort att publiceras en artikel som visar att Antarktis förlorar mycket av sin is på grund av högre temperaturer. Redan nu går det att läsa artikeln via Science Express. Författarna har använt sig av data från de två amerikansk-tyska GRACE-satelliterna, vilka cirkulerar jorden och mäter gravitationsförändringar. Hur som haver så drar författarna slutsatsen att avsmältningen sedan 2002 har bidragit med 13% av den totala havsnivåns ökning. Största delen av avsmältningen kommer från västra delen av Antarktis, den så kallade West Antarctic Ice Sheet (WAIS). Det som är lite ”bekymmersamt” är att den nya rapporten drar stora slutsatser utifrån endast lite drygt 3 år av data! Vad de kommit fram till må vara sant för denna korta period, men man skall ha i åtanke att de dekadala och årliga variationerna är mycket stora och att bara 3 års mätdata är på gränsen till för kort samplingsperiod. Möjligen ger det en fingervisning, men övergripande slutsatser går inte att dra (jämför exempelvis att dra en slutsats utifrån tre års data med uppmätta lufttemperaturer).

Samtidigt kan man påminna om en artikel, även den i Science, från sommaren 2005 där författarna kunda  konstatera att den betydligt större östra delen av Antarktis (EAIS) ökar i massa och skulle kunna medverka till att sakta ner det globala vattenståndet med 0,12 millimeter per år. Samtidigt kunde författarna dock konstatera att WAIS minskade i massa, dock såpass litet att massan netto ökade i Antarktis. Till denna undersökning användes data från 11 år, alltså större samplingsmängd.

Tech Central Station har en intressant vidareutveckling av resonemanget kring Antarktis ismassor. Läsning rekommenderas. Allt är inte så svart/vitt som många vill få det till… tyvärr. 

TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: