Klimatbloggen

februari 22, 2006

Vårprognos för sydskandinavien

Filed under: Modeller,Prognoser,Temperaturer — by Daniel @ 19:11

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har presenterat sina prognoser inför den stundande våren (definierad som första mars till sista maj). Tyngdpunkten ligger självklart på Danmark, men även för Sydsverige finns stor sannolikhet att prognosen skulle kunna gälla för. Det betyder inte att prognosen kommer att bli som förutspått, en prognos är oftast mycket trubbig. Exempelvis förutspåddes vintern 2006 bli en av de kallaste på mycket lång tid i nordeuropa. Detta har inte skett ännu. Där man trodde det skulle vara extra kallt har det ”bara” vart normalkallt. Samtidigt har andra delar av Europa och Asien fått uppleva mycket ovanligt kall december och januari, med många människoliv som förlust. Däremot är prognoser ett hyffsat verktyg för att försöka kvantifiera så gott det går utifrån nuvarande data, men de är förbundna med stora osäkerheter.

Det är två prognoser som har presenterats av DMI, en statistisk och en dynamisk. De två skiljer sig en aning i resultat. Den statistiska prognosen ger en sannolikhet på 60% att den kommande våren kommer vara normal eller kallare än normalt. Denna prognos bygger på 100 års temperaturmätningar mellan 1891 och 1990. Den dynamiska modellen däremot ger att våren kommer vara 0,4 grader kallare än normalt, och baseras på temperaturmätningar mellan 1987 och 2001. Som synes är det alltså inte helt enkelt att jämföra resultaten från de två modellernas prognos eftersom basperioden för temperaturmätningarna är olika. Mer om dessa modellerna och deras prognoser finns hos DMI.

Nu kanske du undrar vad skillnaden mellan en statistisk och dynamisk modell är. En statistisk modell betraktar en uppsättning av flera år och hur vädret betett sig under denna period. Från detta underlag drar modellen statistiska sannolikheter för hur vädret kommer att uppföra sig under den kommande perioden, som prognosen är avsedd för. De fysikaliska mekanismerna i vädret ingår alltså inte mer än indirekt via inputdata i modellen. En dynamisk modell tar däremot hänsyn till de fysikaliska mekanismerna, som exempelvis atmosfärs- och oceandynamik. Processer, som påverkar vädret, är matematiskt beskrivna i modellen för att kunna beräknas och på så sätt driva modellen vidare i nästa tidssteg.

TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: